Stad en platteland: Toekomstbestendig wonen in Drenthe


Wij willen dat je goed en betaalbaar kunt wonen in Drenthe. We gaan voor voldoende en passende woningen voor jong en oud. Samen met gemeenten, corporaties en initiatiefnemers willen we zorgen voor meer balans tussen vraag en aanbod van huur- en koopwoningen, levensloopbestendig en duurzaam wonen.

In Drenthe komen er tot 2030 zo’n 13.000 woningen bij. Om dat te kunnen doen ondersteunen we gemeenten en corporaties met het verder brengen van woonprojecten. Dit doen we onder andere door het subsidiëren van procesbegeleiding. Maar dat ondersteunen doen we ook door gemeenten te helpen met het doen van aanvragen bij het Rijk of door het leveren van menskracht.

In dit filmpje spreekt gedeputeerde Hans Kuipers met Jan Wolfs en Rick Roos, beide betrokken bij CPO Boshoven in Meppel. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Het gesprek gaat over hoe de 40 deelnemers van de CPO hun woonproject willen realiseren en hoe de provincie hen daarbij ondersteunt. De groep heeft de volledige zeggenschap over de realisatie van nieuwbouw en draagt verantwoordelijkheid en risico. Er komt geen projectontwikkelaar bij kijken.

Op dit moment ondersteunen we ongeveer 80 kleinschalige wooninitiatieven. Samen zorgen we dat íedereen toekomstbestendig kan wonen in Drenthe.


Uitgelicht: Toekomstbestendig wonen in Drenthe

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2023 blikken we terug op een aantal belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren met beelden en verhalen van Drenten. Deze keer gaat het over hoe Jan en Rick ondersteuning krijgen van de provincie bij hun woonproject in Meppel.