Gedeputeerde Jisse Otter


Gedeputeerde Jisse Otter is namens de BBB lid van het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe.

Portefeuille

  • Landbouw en stikstof, inclusief Agenda voor de Veenkoloniën
  • Toezicht en handhaving, inclusief Regionale Uitvoeringsdienst (opdrachtgeversrol)
  • Cultuur
  • Groningen Airport Eelde, inclusief omgevingsontwikkeling
  • Bestuurlijke verhoudingen en financieel toezicht
  • Aandeelhouderschap Groningen Airport Eelde
  • 1e plaatsvervangend commissaris van de Koning

Contactgedeputeerde voor Westerveld en Midden-Drenthe