Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies gedeputeerde Jisse Otter


Overeenkomstig artikel 40b van de Provinciewet

Juni 2024

Functies uit hoofde van de portefeuille
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

IPO

 • Penningmeester Bestuur
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Landelijk Gebied
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Regionale Economie en Cultuur

RUD

 • Gedeputeerdenoverleg BRZO (Groningen)

OV-bureau

 • Plv. lid Algemeen Bestuur

SNN/Noordelijke Samenwerking

 • Lid Noordelijk Overleg Landelijk Gebied
 • Lid Noordelijk Overleg Cultuur
 • Lid We The North

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • Aandeelhouderschap GAE
 • Lid Algemeen Bestuur Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
 • Voorzitter Commissie Landelijk Gebied
 • Lid Noordelijk Landbouwberaad
 • Voorzitter Stuurgroep Duurzame Bollenteelt
 • Lid Agroagenda
 • Lid Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën
 • Lid Comité van Toezicht LEADER+ Noord-Nederland
 • Lid Stuurgroep Veenhuizen
 • Lid Stuurgroep Noordelijk Archeologisch Depot Nuis
 • Voorzitter Stuurgroep Koloniën van Weldadigheid
 • Coördinerend gedeputeerde Nedersaksisch
 • VDG:
  • Portefeuillehoudersoverleg Bestuur
  • Portefeuillehoudersoverleg Onderwijs en Cultuur
  • Portefeuillehoudersoverleg Financiën

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Bezoldigd

Onbezoldigd

 • O&P Holding BV (aandeelhouder en bestuurder)

Geen