Nieuwe regeling voor versterking en verbreding Drentse culturele basisinfrastructuur

Gepubliceerd op 4 juni 2024

De provincie Drenthe komt met een nieuwe regeling versterking en verbreding Drents culturele basisinfrastructuur. De regeling is bedoeld voor nieuwe meerjarige initiatieven om de huidige culturele basisinfrastructuur verder uit te bouwen. Het college van Gedeputeerde Staten wil hiervoor de komende vier jaar een bedrag van €500.000 beschikbaar stellen. Dit is onder voorbehoud van vaststelling van de cultuurnota 2025-2028 ‘Cultuur maakt Drenthe/ Drenthe maakt cultuur’ door Provinciale Staten in de Statenvergadering van 10 juli 2024.

De provincie maakt de openstelling van de regeling nu alvast bekend, zodat instellingen en initiatieven zich kunnen voorbereiden op het indienen van een aanvraag. Gedeputeerde Jisse Otter:

“Voor de instellingen is het van belang dat zij zo snel als mogelijk kunnen handelen als de regeling wordt opengesteld. Dit in verband met de uitwerking van hun eigen begroting voor 2025. Daarom bieden we ze de mogelijkheid om te bekijken of ze voldoen aan de voorwaarden in de regeling”.

De regeling is bedoeld voor initiatieven op het gebied van theater, beeldende kunst, muziek, festivals, film, dans, literatuur en interdisciplinair. Voorwaarde is dat zij een bovenlokaal bereik hebben, zich de afgelopen vier jaar hebben bewezen en minimaal één keer een incidentele subsidie hebben ontvangen. Gedeputeerde Otter legt uit: “De afgelopen jaren ontvingen waardevolle initiatieven voor de culturele basisinfrastructuur in Drenthe incidenteel subsidie. Om verder te kunnen bouwen aan de basisinfrastructuur, de eerste prioriteit in de nieuwe cultuurnota, willen we deze initiatieven de mogelijkheid bieden om meerjarig subsidie aan te vragen”.

Aanvragen kunnen ingediend worden van 1 september 2024 tot en met 1 oktober 2024 en worden beoordeeld door de Provinciale Adviescommissie Cultuur.

Voor aanvragen op het gebied van theater geldt een maximumbedrag van € 65.000, --, voor interdisciplinair € 50.000,--, voor muziek € 35.000, -- en voor de overige categorieën € 25.000, --.

Initiatieven uit Zuidwest en Zuidoost Drenthe en instellingen die landelijke financiering ontvangen via de culturele basisinfrastructuur of de landelijke cultuurfondsen hebben een streepje voor. In vergelijking met Noord-Drenthe is er binnen de culturele infrastructuur in Zuidwest en Zuidoost Drenthe minder aanbod. Voor instellingen die een landelijke bijdrage ontvangen, geldt dat een bijdrage van lokale overheden essentieel is. Bovendien levert een investering in deze instellingen meer Rijksgeld op voor Drenthe.