Planning Norgerbrug


Graag horen we uw wensen en ideeën! Wij vinden het als provincie belangrijk dat zoveel mogelijk belanghebbenden uit de omgeving Norgerbrug een kans krijgen mee te denken en te praten over de nieuwe brug.

Meedenken en meepraten

Om dit zo goed mogelijk te doen, hebben wij een werkgroep Norgerbrug opgericht. Belangstellenden die zich hebben aangemeld voor deze werkgroep krijgen een uitnodiging voor een vervolgbijeenkomst na de bijeenkomst op 22 mei 2023. Wilt u ook graag meedenken en meepraten? Dit kan nog steeds via deze website. Vanaf 22 mei staan de schetsen online en kunt u hierop reageren tot 1 juni 2023. Geef uw mening en deel uw wensen en ideeën met ons. Uw input wordt meegenomen in het definitief ontwerp.

Blijf op de hoogte

Op deze webpagina volgt regelmatig nieuws over de meedenksessies.

Wij verzamelen alle reacties van omwonenden op het ontwerp voor de Norgerbrug. Onze verkeersdeskundigen passen desgewenst het ontwerp hier op aan.

De eventuele wijzigingen op het ontwerp worden digitaal gepresenteerd via deze website en inhoudelijk besproken met de werkgroep Norgerbrug.

De eventuele wijzigingen op het ontwerp worden digitaal gepresenteerd via deze website en inhoudelijk besproken met de werkgroep Norgerbrug.

Het definitieve ontwerp wordt besproken in een bijeenkomst met omwonenden van de Norgerbrug. Het definitief ontwerp staat dan ook online. Ook kijken onze deskundigen in deze periode naar de wijze van uitvoering van het vervangen van de Norgerbrug.

Bewonersavond over het definitief ontwerp en uitvoering

Voorjaar 2024: Uitvoering