Planning Norgerbrug


Graag horen we uw wensen en ideeën! Wij vinden het als provincie belangrijk dat zoveel mogelijk belanghebbenden uit de omgeving Norgerbrug een kans krijgen mee te denken en te praten over de nieuwe brug.

Meedenken en meepraten

Om dit zo goed mogelijk te doen, hebben wij een werkgroep Norgerbrug opgericht. Belangstellenden die zich hebben aangemeld voor deze werkgroep krijgen een uitnodiging voor vervolgbijeenkomsten. Wilt u meer informatie over de werkgroep? Neem dan contact op via post@drenthe.nl of via 0592-365555.

Blijf op de hoogte

Op deze webpagina volgt regelmatig nieuws over de meedenksessies.

Wij hebben reacties van omwonenden verzameld op het ontwerp voor de Norgerbrug. Onze verkeersdeskundigen passen desgewenst het ontwerp hier op aan. De eventuele wijzigingen op het ontwerp zijn digitaal gepresenteerd via deze website en inhoudelijk besproken met de werkgroep Norgerbrug.

De eventuele wijzigingen op het ontwerp zijn digitaal gepresenteerd via deze website en inhoudelijk besproken met de werkgroep Norgerbrug.

Het definitieve ontwerp wordt besproken in een bijeenkomst van 11 juli (17.30-21.00 uur bij Van der Valk in Assen) met omwonenden van de Norgerbrug. Het definitief ontwerp staat dan ook online. Ook kijken onze deskundigen in deze periode naar de wijze van uitvoering van het vervangen van de Norgerbrug.

Bewonersavond over het definitief ontwerp en uitvoering