Planning 3e hoofdontsluiting Kloosterveen


Juni 2023: verzamen reacties op eerste schets en bijeenkomst werkgroep Kloosterveen

2023: Uitwerken schetsplan en onderzoeken

2023: Bijeenkomst bewoners Kloosterveen

2024: Reacties verwerken tot voorlopig ontwerp

2024: Bijeenkomst bewoners Kloosterveen

Zomer 2024: Vaststellen ontwerp/plan

2024: Start Planprocedure

2024: Nader onderzoek vergunningen

2024: Verlening vergunningen

2025: voorbereiding uitvoering

2025: bijeenkomst bewoners Kloosterveen

Najaar 2025: start werkzaamheden