Meedenken over de plannen voor de Norgerbrug en de N371 bij Kloosterveen


De provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe en gemeente Assen werken samen aan de plannen rondom de Norgerbrug en de N371 bij Kloosterveen. Het plan Norgerbrug is al wat gedetailleerder geschetst. Voor het aanpassen van de N371 en de nieuwe aansluiting voor Kloosterveen staan we nog aan het begin. In beide gevallen betrekken we bewoners bij het uitwerken van de plannen. De uitvoering gaat in drie fases.

Eerste fase

In de eerste fase vervangen we de Norgerbrug door een nieuwe, bredere brug. Er komt ook een nieuwe rotonde op de aansluiting Hoofdweg (N371) met de Norgervaart (N373) en een nieuwe veilige fietsoversteekplaats over de N373.  Aansluitend gaat de gemeente Midden-Drenthe in overleg met omwonenden over de inrichting van de doodlopende weg.

De werkzaamheden duren naar verwachting een jaar.

Hoe ver zijn we?

Inmiddels is het ontwerp voor de Norgerbrug bekend. Bekijk het ontwerp hieronder.

Tweede fase

In de tweede fase leggen we een extra hoofdontsluiting aan voor de wijk Kloosterveen. Deze zogeheten ‘derde hoofdontsluiting’ sluit via een brug over de Drentse Hoofdvaart aan op de N371. Om deze aansluiting goed vorm te kunnen geven, is het voornemen om de Balkenweg (N371) te verleggen en te verdubbelen. In verband met de verkeersveiligheid verdwijnt de fietsoversteek ter hoogte van de Polweg.

Hoe ver zijn we?

Er ligt nu een eerste schetsontwerp die we graag verder willen uitwerken met omwonenden. Ook moeten er nog verschillende onderzoeken worden uitgevoerd. Zoals geluid, stikstof, flora/fauna en archeologie. De uitkomsten van deze onderzoeken kunnen invloed hebben op het bestaande schetsontwerp. Inmiddels is er een werkgroep bestaande uit omwonenden die actief meedenkt met de plannen voor Kloosterveen.

Derde fase

Als Kloosterveen nog verder uitbreidt, zal de eerste hoofdontsluiting bij de Kloosterrotonde in de toekomst mogelijk ook aangepast moeten worden. Daarbij kijken we ook naar de oversteekplaats voor fietsers en voetgangers richting de Baggelhuizerplas. Hoe en wanneer dit moet gebeuren is nog niet bekend. Dit moet nog verder onderzocht worden. Daarvoor gaan we het verkeer, als de woningen gerealiseerd zijn, monitoren.

Extra wens

We verkennen met het OVBureau Groningen Drenthe of er naast de derde hoofdontsluiting een Hub kan komen. Op deze Hub komen verschillende buslijnen samen en kunnen fietsers en automobilisten hun voertuig parkeren om een overstap te maken. De wens bestaat om dit ook het vertrekpunt te laten zijn voor een snelle bus (Q-liner) die rechtstreeks naar Groningen rijdt.