Werkzaamheden N855 bij Dieverbrug van 4 tot en met 15 september 2023


Van maandag 4 tot en met vrijdag 15 september 2023 vinden werkzaamheden plaats aan de weg N855 bij de Dieverbrug.

De aannemer gaat geluidsreducerend asfalt aanbrengen op de weg N855. Om de veiligheid te vergroten wordt er een geel vlak bij de kruising met de Dwingelderdijk en de Dieversluis aangebracht.

Ook komt er een rode streep (rode asmarkering) over de gehele lengte van het afgesloten deel met uitzondering van de kruising. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de Dieverbrug tot het bord ‘einde bebouwde kom’ richting Dwingeloo. De omleidingsroute wordt aangegeven met borden.

Omleidingsroute Dieverbrug


Omleidingsroute Dieverbrug