Herinrichting Norgervaart (N373) en nieuwe Norgerbrug


De N373 langs de Norgervaart, tussen Bovensmilde en de aansluiting met de N919 naar Veenhuizen, wordt opnieuw ingericht. De weg krijgt een nieuw wegdek, de wegberm wordt breder, er komen oversteekplaatsen voor fietsers, de snelheid gaat omlaag op twee delen van de weg en de aansluiting met de N919 verbetert. De herinrichting draagt bij aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de omgeving.

Ook de Norgerbrug heeft het einde van zijn levensduur bereikt en wordt vernieuwd. De brug voldoet niet langer aan de huidige eisen. Lees verder over de nieuwe Norgerbrug: Vlot en veilig naar Smilde, Norg en Kloosterveen - Provincie Drenthe

Wat gaan we doen

  • 3 kilometer nieuw wegdek met ‘fluister’asfalt
  • Verbreden wegberm met 2 meter
  • Aanleg 2 faunapassages onder N373 door voor de otter
  • Middengeleiders in de N373 voor fietsoversteken bij de Domeinweg en Koelenweg
  • De dam bij de Domeinweg wordt vervangen voor een brug voor fietsers en een brug voor busverkeer.
  • Bij de Koelenweg komt een nieuwe brug voor autoverkeer en een brug voor fietsverkeer.
  • Nieuwe aansluiting met de N919: het kruispunt schuift iets op naar het noorden zodat verkeer vanaf de N919 beter zicht heeft op naderend verkeer vanuit Norg. Ook de fietsoversteek schuift op zodat auto’s en fietsers elkaar beter zien. De huidige dam in de vaart wordt vervangen door een autobrug en er komt een aparte fietsbrug
  • Snelheid omlaag van 80 naar 60 km/u ter hoogte van de twee fietsoversteken Domeinweg en Koelenweg. Alleen tussen de Domeinweg en Koelenweg blijft de snelheidslimiet over één kilometer 80 km/u.

Omleidingsroute en planning

In de bouwperiode van de bruggen bij de aansluiting N373 / N919 en de Norgerbrug is er geen doorgaand verkeer langs de Norgervaart en Norgerbrug mogelijk. De omleidingsroute zal via aansluitende provinciale wegen gaan. Binnenkort zal daarover meer bekend worden (voorjaar 2024). Voor fietsers is er geen omleiding, zij kunnen er langs.

Voor de planning is de Norgerbrug leidend. De brug moet beschikbaar blijven tijdens het vaarseizoen (van april tot september). De start van de werkzaamheden zal daarom op zijn vroegst in september 2025 zijn.