Bewonersbijeenkomst 30 maart 2022


Vanwege de geplande wegwerkzaamheden aan de provinciale weg N373, Huis ter Heide – Norg heeft de provincie Drenthe op 30 maart 2022 in Dinercafé Norgerhout een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn vragen beantwoord en opmerkingen geplaatst op de tekeningen. Ook zijn er nadien nog enkele opmerkingen en vragen gemaild. Hieronder volgt een opsomming van de meestgestelde vragen en opmerkingen. Wij hebben ook een aantal vragen gekregen die gaan over specifieke situaties, bijvoorbeeld nabij een woning. Die vragen beantwoorden we rechtstreeks aan de betreffende bewoners.

Algemeen meest voorkomende opmerkingen

De huidige overgang 60 – 80 km/u nabij de aansluiting De Fledders niet verplaatsen richting Zuidvelde. Liever nog verplaatsen naar tolhuisje.

De plek van de huidige overgang blijft gehandhaafd. Het nog verder verplaatsen van deze overgang met ca. 200m ondermijnt de geloofwaardigheid van de limiet van 60 km/u.

Op de tekening (pdf, 416 kB)zichtbaar is de plek van de huidige overgang die blijft. De asmarkering op het 80km wegvak stopt daar waar 60 begint.

Zorg over de hoge snelheid tussen Huis ter Heide en Zuidvelde met name als de weg wordt verbreed en er grasbetontegels in de berm worden gelegd. Waarom geen 60 km/u?

Gezien de bermschade en het ontbreken van de dubbelle asmarkering die bij een snelheidslimiet van 80 km/u hoort, wordt de weg gemiddeld 25 tot 30cm verbreed. De effectieve breedte van de rijstrook per rijrichting wordt hierdoor zeker niet verruimd. Uit onze Drentse praktijk blijkt niet dat hierdoor de snelheid van het verkeer omhoog gaat. De snelheid wordt in belangrijke mate bepaald door de hoeveelheid verkeer en de bekendheid van de weggebruiker met de situatie.

Daarnaast zijn andere wegkenmerken zoals openheid van het landschap, bochtigheid van de weg en dichtheid van bebouwing langs de weg ook medebepalend voor de geloofwaardigheid van de snelheidslimiet. Vandaar dat de snelheidslimiet op het wegvak Huis ter Heide – Zuidvelde 80 km/u blijft. De grasbetontegels hebben als doel de berm voldoende draagkracht te geven ter voorkoming van grote hoogteverschillen tussen weg en berm wat verkeersonveilig is. Er is overigens geen relatie tussen de aanwezigheid van grasbetontegels en gereden snelheid aangetoond.

Hoe zit het met het geluid als er over die grasbetontegels wordt gereden?

De grasbetontegels worden zodanig gelegd dat er geen geluidsoverlast ontstaat.

De fietsoversteek Zuidvelde in combinatie met de wegversmalling is niet gewenst. Niet alleen vanwege het risico dat weggebruikers de snelheid verhogen om als eerste door de versmalling te gaan, maar ook omdat de Peesterweg voor grote vrachtwagens (diepladers) dan niet toegankelijk is.

De getekende fietsoversteek in combinatie met de wegversmalling is inderdaad niet mogelijk vanwege de berijdbaarheid door diepladers. Een alternatieve plek voor de oversteek is er niet; de huidige oversteek blijft op dezelfde plek. Wel wordt de huidige oversteek opnieuw ingericht waarbij de plaats, waar wordt gewacht om over te steken, vlak wordt gemaakt zodat de fietser gemakkelijker op gang kan komen en daardoor vlotter en veiliger kan oversteken. Bekijk hier de kaart (pdf, 388 kB).

Fietsoversteek Norgerhout: let op de zichtbaarheid van het uit Zuidvelde naderende autoverkeer. Hoe verder de oversteek richting Norg opschuift, hoe slechter het zicht wordt.

De voorgestelde aanpassing van deze fietsoversteek blijft gehandhaafd. Wel wordt de wegbreedte in de bocht iets verkleind waardoor het zicht in de binnenbocht op naderend verkeer uit de richting Zuidvelde iets wordt verbeterd. Het zicht op dit verkeer vanaf de buitenbocht is naar ons oordeel voldoende. De N373 wordt ter hoogte van de aansluiting met de Schoolstraat en de fietsoversteek / inrit Norgerhout voorzien van een licht gekleurd vlak. Bekijk hier de kaart (pdf, 229 kB).

Gekleurde vlakken: accentueren de verschillende aansluitingen in Zuidvelde en in de 60 km-zones, maar zijn ze nodig en passen ze in het (beschermd) dorpsbeeld? De gekleurde vlakken in het wegbeeld bij de verschillende aansluitingen in Zuidvelde accentueren de 60 km-zones. Maar zijn ze echt nodig en passen ze wel in het beschermde dorpsbeeld? Is een rode kleur ook mogelijk zoals in Norg en Langelo?

Passend in het beleid van de provincie worden verkeersdrempel vervangen door gekleurde weg-attentie-vlakken. Daarmee wordt niet alleen de opvallendheid van de aansluiting / oversteek duidelijk gemarkeerd, ook zal de weggebruiker attenter zijn op de situatie.

De kleur van deze vlakken zullen passend zijn in het beschermde dorpsbeeld.

Door aan het gebruikelijke asfaltmengsel een toeslag toe te voegen ontstaat de gewenste kleur. Hierdoor blijft de stroefheid van de weg gelijk aan die van het gebruikelijke zwarte asfalt. Bekijk hier de kaart. (pdf, 388 kB)

Hoe zijn de woningen en bedrijven gedurende de uitvoering van de werkzaamheden bereikbaar als de weg wordt afgesloten? Wordt er rekening gehouden met de drukke oogstperiode?

  • Direct aanwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden altijd hun woning bereiken. Een aantal woningen zijn tijdens de uitvoering niet via de weg bereikbaar, maar via het fietspad. Voor het rijden over het fietspad zal een ontheffing worden verleend. Indien dit voor u van toepassing is, dan ontvangt u hierover bericht. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.
  • Het verkeer zal worden omgeleid. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven, ook worden Verkeersregelaars ingezet.
  • Fietsers kunnen gebruik blijven maken van het fietspad en de fietsoversteken.
  • Voor informatie over het openbaar vervoer verwijzen wij u naar de website van Arriva (arriva.nl).
  • Wat de bedrijven betreft en zeker vanwege de oogst, met hen zal contact op worden genomen om de bereikbaarheid te bespreken.