Werkzaamheden Pijlebrug in Meppel - 28 februari 2024


Van 15 februari tot en met 28 februari 2024 laten we het brugdek van de Pijlebrug vervangen. Dit betekent dat de brug afgesloten is voor autoverkeer, fietsers en voetgangers.

Er wordt een omleidingsroute aangegeven met borden. Deze zal gaan over de eerstvolgende brug.

De aannemer probeert de werkzaamheden in een zo kort mogelijke periode uit te voeren, om de overlast voor inwoners zoveel mogelijk te beperken. De weersomstandigheden kunnen de duur van de uitvoering van de werkzaamheden beïnvloeden.

Mochten er vragen zijn over de werkzaamheden aan de brug, dan kunnen inwoners contact opnemen met het klantcontactcentrum van de provincie Drenthe via telefoonnummer 0592-365555 of post@drenthe.nl onder vermelding van Pijlebrug.