Jacobskruiskruid


Op sommige plekken en bermen in Drenthe komt Jakobskruiskruid voor. Deze plant is enerzijds goed voor de ecologie en de biodiversiteit. Het is een bron van nectar en stuifmeel voor veel soorten bijen, (zweef) vliegen en dagvlinders. Anderzijds is dit een plant die een gifsoort (pyrrolizidine alkaloiden) bevat. In gedroogde vorm (hooi) kan deze plant daarom schadelijk zijn voor vee. Om duidelijkheid te bieden aan bijvoorbeeld grondeigenaren heeft de provincie een protocol vastgesteld m.b.t wel of niet maaien voor de meldingen die binnen komen over Jacobskruiskruid.

In overleg met de provincie Groningen en Friesland is gekozen voor deze wijze zodat uniformiteit ontstaat.

Vanaf 1 juli wordt er alleen gemaaid conform onderstaande protocol. Deze regels gelden tot en met 2 weken voor aanvang van de tweede maaibeurt (september/oktober).

Stap

Situatie

Actie

Protocol bestrijding Jacobskruiskruid

1

Er is een verzoek bij de provincie Drenthe binnen gekomen om Jacobskruiskruid te bestrijden

  • Provincie bezoekt locatie om te conctroleren of Jacobskruiskruid op locatie aanwezig is.
  • Ga naar 2

2a

De plant staat op provinciale grond

  • Ga naar 3

2b

De plant staat niet op provinciale grond

Melder wordt doorverwezen naar grondeigenaar

3a

De plant staat op minder dan 50m vanaf een in gebruik zijnde hooiland of weidegrond waar paarden of runderen grazen

  • Ga naar 4

3b

De plant staat op meer dan 50m van hooiland of weidegrond waar paarden of runderen grazen

  • Geen bestrijding

4a

In het hooiland of weidegrond staat geen Jacobskruiskruid of dit wordt actief bestreden

  • Bestrijden als er sprake is van een haard (75-100 planten per 100m2)

4b

In het hooiland of weidegrond staat Jacobskruiskruid dat niet actief bestreden is.

  • Geen bestrijding