Ontwikkelingen doorfietsroute Groningen


Het eerste deel, van de Van Ketwich Verschuurlaan tot aan de P+R Haren, is sinds 2018 gereed. De realisatie van het aansluitende (noordelijke) deel, tussen de Van Ketwich Verschuurbrug en het Hoofdstation Groningen is opgenomen in het nieuwe 'Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2022' van de gemeente Groningen, dit is in september 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Op dit moment is er geen geld voor dit deeltraject van de doorfietsroute gereserveerd. Daarmee is er vooralsnog geen duidelijkheid over de realisatie.

Voortgang deeltracé P+R Haren naar de Witte Molen
Tussen de Meerweg en de Drentse Aa bij de Witte Molen realiseert de provincie Groningen samen met het waterschap de verbreding en verhoging van de oostelijke kade langs het Noord-Willemskanaal. De kade voldoet daarmee voor de komende decennia aan de norm voor waterveiligheid. Om de draagkracht van de ondergrond te verstevigen is extra grond op de kade aangebracht als voorbelasting. De verwachting is dat de aannemer na de bouwvak 2023 start met de werkzaamheden. De oplevering is voorzien begin 2024. Tot die tijd is er een omleiding voor fietsers aan de andere kant van de A28. Deze wordt met borden aangegeven. Voor de roeicoaches van roeivereniging GYAS is als tijdelijke oplossing bedacht dat de begeleiding vanaf het water plaatsvindt.