De Punt - Witte-Molen


Voor het gebied Sluis de Punt - Witte Molen in Tynaarlo is het tracé in 2021 vastgesteld. Dit deeltraject bestaat uit een noordelijk en een zuidelijk deel en is uitgewerkt in een ontwerp.

Noordelijk tracé
Het noordelijk tracé loopt tussen de Witte Molen en de Oosterbroeksebrug en volgt de oostelijke kade van het Noord-Willemskanaal. Dit tracé wordt uitgewerkt in een ontwerp onder regie van de provincie Groningen.

Zuidelijk tracé
Het zuidelijke tracé loopt tussen de brug bij De Punt (Groningerstraat) en de  Oosterbroeksebrug en volgt de westelijke kade (Hooidijk) van het Noord-Willemskanaal. Dit tracé is uitgewerkt in een ontwerp onder regie van de provincie Drenthe in samenwerking met het waterschap Hunze en Aa’s en de gemeente Tynaarlo.

Het waterschap brengt eerst de bestaande kade (Hooidijk) op de vereiste hoogte en breedte. De werkzaamheden daarvoor zijn volop in voorbereiding. De aanbesteding is nog vóór de bouwvak 2023 gepland en na de bouwvak start de uitvoering. Omdat de ondergrond slap is (veengrond) zal eerst een tijd voorbelasting op de huidige kade komen te liggen zodat deze steviger wordt. Dit duurt een paar maanden, medio 2024 hopen we te starten me de aanleg van het fietspad. Dat betekent dat het fietspad vanaf september dicht is voor fietsers, vissers en bestemmingsverkeer.

Planning:
Start realisatie: tweede helft 2023.

Herontwikkeling scheepsterrein Sluis De Punt
De doorfietsroute loopt langs het terrein van de scheepswerf. Op 12 oktober 2022 organiseerde eigenaar Luuk Siesling samen met de provincie en gemeente een inloopbijeenkomst. Daar zijn de plannen voor de herontwikkeling van het terrein en de inpassing van de doorfietsroute gepresenteerd aan belangstellenden in de omgeving.

Luuk Siesling (rechts) tijdens de informatiebijeenkomst

Luuk Siesling heeft veel positieve reacties ontvangen: "Mensen zijn blij dat er na vijftien jaar eindelijk wat gebeurd met het terrein. Na het doorlopen van de planologische procedure kunnen de plannen worden gerealiseerd. Naar verwachting zal de realisatie in de loop van 2024 aanvangen." Bekijk het ontwerp (pdf, 16 MB)

Impressie van de doorfietsroute langs het terrein van de scheepswerfBekijk het ontwerp