Doorfietsroute gemeente Assen (gereed)


Het Asser deel van de doorfietsroute heeft een lengte van zes kilometer en volgt de oostelijke kade van het Havenkanaal. De route start bij de Havenkade, gaat onder het viaduct van de Europaweg Noord langs naar de Asser Roeiclub. Daar gaat de doorfietsroute achter de roeiclub langs en verder via de Kanaaldijk, de Vrieserweg en de Kanaalweg Oost tot aan de gemeente(grens) bij Tynaarlo.

Tussen de Havenkade en de Europaweg gaat het fietstracé  achter de bedrijven van de Doctor A.F. Philipsweg langs. Bij het ontwerp van de kade is samen met waterschap Hunze en Aa’s rekening gehouden met een natuurvriendelijke oever. Voor de aanleg van het betonpad is de kademuur verstevigd.

De nieuwe brug over het Deurzerdiep

De doorfietsroute over de Kanaalweg Oost