Bedieningstijden recreatievaart

In Drenthe gelden voor de beweegbare bruggen en sluizen de volgende bedieningstijden voor de recreatievaart

Maand

Dag

Tijd

Bedieningstijden recreatievaart

Mei en september

maandag tot en met zaterdag

09.00 uur - 12.00 uur

13.00 uur - 17.00 uur

Bedienposten bereikbaar, tijdens kantoortijden, via de vaarwegtelefoon 0592 - 365775.

Juni, juli en augustus

maandag tot en met zondag

09.00 uur - 12.00 uur

13.00 uur - 17.00 uur

Bedienposten bereikbaar, tijdens kantoortijden, via de vaarwegtelefoon 0592 - 365775.

Oktober en april

maandag tot en met vrijdag

Alleen op afspraak,

mits 1 x 24 uur van tevoren aangemeld.

Hoofdpost Sluis Peelo,

telefoonnummer 0592 - 340560.

Hoofdpost Nieuwe Brugsluis telefoonnummer 0528 - 265560.

Vaarwegtelefoon 0592 - 365775.

November, december, januari, februari en maart

maandag tot en met vrijdag

Alleen op afspraak,

mits 3 x 24 uur van tevoren aangemeld.

Hoofdpost Sluis Peelo,

telefoonnummer 0592 - 340560.

Hoofdpost Nieuwe Brugsluis telefoonnummer 0528 - 265560.

Vaarwegtelefoon 0592 - 365775.

1e Kerstdag, 2e Kerstdag, Nieuwjaarsdag

Geen bediening

Bediening door andere vaarwegbeheerders

Assen

De Veenlustbrug en de Witterbrug in De Vaart en de zes bruggen en twee sluizen in de Blauwe As worden in begeleide vaart bediend. Vanwege de verkeersdrukte en de te verwachten vaartijd, worden de bruggen en sluis 1 in de Blauwe As afwijkend bediend.

  • Komende vanaf de Vaart (Willem III brug) laatste bediening 15:00 uur.
  • Komende vanaf Groningen (Blauweklap) laatste bediening 16:00.

In het Havenkanaal worden de fietsbrug Enkeerdpad (doorvaarthoogte 2.30 m) en de Lonerbrug (doorvaarthoogte 2.40 m) op afstand bediend. Komt u vanaf de Drentsche Hoofdvaart, dan kunt u voor een opening bellen met de havenmeester: 06 25 50 32 25.

Meppel

Drentsche Hoofdvaart/Meppelerdiep:

De Galgenkampsbrug, de Kaapbruggen en de Eshuisbrug worden op afstand bediend door de Bedienpost Zwartsluis. U kunt zich melden met de meldknop of via marifoonkanaal 22.

Bedieningstijden: maandag - zaterdag: 06.00-22.00 uur, zondag 10.00-18.00 uur.

De spoorbrug bij Meppel wordt op afstand bediend en voor de recreatievaart geopend als het treinverkeer dat toelaat. U kunt zich melden met de meldknop. Bij storing bellen met (088) 231 50 06.

Coevorden

Voor de bediening van de bruggen in Coevorden kunt u bellen met de volgende telefoonnummers.

  • Voor de fietsbrug Het Vonder, de Jan Kuipersbrug en de Pampertbrug: 06 53 14 89 72;
  • Voor de Bentheimerbrug: 06 46 34 05 14;
  • Voor de spoorbrug (doorvaarthoogte 1.70 m): (088) 231 50 06;
  • Voor de Monierbrug: (0524) 51 68 92 (bij geen reactie: (0524) 51 38 23).

Gepubliceerde bedieningstijden op Overheid.nl

Let op..!

  • Op feestdagen gelden de bedieningstijden van de desbetreffende weekdag.
  • De sluismeester bepaalt de volgorde waarop schepen de sluis in mogen varen. Deze kan afwijken van de volgorde van aankomst. Beroepsvaart gaat altijd voor.