Bestaande beregeningsputten en drainage in nabijheid Natura 2000-gebied


Bestaande beregeningsputten en drainages in de nabijheid van een Natura 2000-gebied mogen worden vervangen zonder dat daar een voortoets voor nodig is. Er zijn een aantal voorwaarden om te kunnen spreken van vervanging van bestaande drainage en beregeningsputten:

  • De aanleg van de drainage of beregeningsput moet voor 1 november 2015 bij de provincie Drenthe én het waterschap zijn gemeld én moeten vermeld staan in de kaart.
  • Uit concrete gegevens blijkt dat de beregeningsput of drainage op de aanwijsdatum van 1 november 2015 aangelegd en in gebruik was.
  • Indien het in de onderzoekszone van een Natura 2000-gebied is gesitueerd: als er na juli 2016 veranderingen in de drainage of beregeningsput hebben plaatsgevonden, dan moet voor het vervangen van bestaande drainage of beregeningsput een voortoets worden uitgevoerd.
  • de drainage wordt op maximaal dezelfde diepte uitgevoerd met dezelfde tussenruimtes en maximaal dezelfde capaciteit. Hierbij wordt uitgegaan van de oorspronkelijke functionaliteit. Mocht de bestaande drainage op een ondieper niveau worden vervangen, dan mogen de tussenruimtes kleiner zijn, mits er sprake is van een vergelijkbaar effect aan het maaiveld. Voor vervanging van een beregeningsput geldt dat sprake moet zijn dezelfde capaciteit en maximale onttrekking. Het effect van de grondwateronttrekking verandert niet.

Indien u een bestaande beregeningsput en/of drainage vervangt, ontvangen we hier graag melding van. Dit kan door een mail te sturen naar vth@drenthe.nl. De oude beregeningsput mag niet blijven bestaan en moet door een daarvoor gecertificeerd bedrijf buiten werking worden gesteld.

Bestaande beregeningsputten binnen gebieden met bijzondere bescherming

Alleen beregeningsputten geplaatst vóór 2010 en waarvan de boorstaat en melding bij het waterschap kunnen worden aangeleverd, worden aangemerkt als een bestaande beregeningsput. Deze putten kunnen niet worden vervangen door een nieuwe put. Beregeningsputten geplaatst na 2010 zijn volgens de POV niet toegestaan en moeten worden afgesloten.