Oude Willem


In het hart van het Drents-Friese Wold ligt de voormalige landbouwenclave Oude Willem. Landbouwgronden worden hier omgevormd naar een natuurlijk beeklandschap. Zo gaat het gebied weer dienen als brongebied van de Vledder Aa.

Het merendeel van de sloten en greppels verdwijnt, waardoor de grondwaterstand stijgt en natuur de ruimte krijgt. Een nieuwe slenk gaat het water heel geleidelijk afvoeren naar de Vledder Aa. Zo sluit het geheel logischer en beter aan bij de omringende natuur in het Nationale Park. De bestuurscommissie Oude Willem staat hiervoor aan de lat. Met dank aan Europese LIFE-subsidie kan de bestuurscommissie bovendien een aantal extra maatregelen nemen in het omliggende gebied.

Voormalige landbouwenclave Oude Willem wordt natuur

Nationaal Park Het Drents-Friese Wold herbergt het op een na grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland. Het ligt op de grens van Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Friesland. Het Drents-Friese Wold is Natura 2000 gebied en behoort dus tot de mooiste en belangrijkste natuurgebieden van Europa. In het midden van het Nationaal Park ligt de Oude Willem, een groot (voormalig) landbouwgebied van 450 hectare. Het is de bedoeling om het gebied te herstellen als een natuurlijk brongebied van de Vledder Aa. De abrupte overgangen tussen bos en beekdal worden vloeiender gemaakt. De laanbomen langs de Oude Willemsweg blijven staan, maar het doorgaande verkeer over de weg wordt ontmoedigd. Er komt een nieuw fietspad, nieuwe struinnatuur en een uitkijkpunt. De herinrichting van dit voormalige landbouwgebied maakt het 6700 hectare grote Nationaal Park compleet.

Opdracht: Natuur de ruimte geven

In 2013 is de bestuurscommissie Oude Willem geïnstalleerd door de provincie Drenthe. Deze commissie kreeg als opdracht om een inrichtingsplan voor Oude Willem te maken en uit te voeren. Daarbij ligt de focus op een natuurlijk, dynamisch systeem wat robuust is en tegen een stootje kan. Zo krijgen natuurlijke processen meer de ruimte en ontstaat een halfopen bos met kans op wildbeleving. Door herstel van het watersysteem van de Vledder Aa blijft het water langer in het natuurgebied.

Bijdrage uit LIFE-project

Voor de maatregelen in Oude Willem is een bijdrage uit LIFE+, het Europese fonds voor natuurherstel en –ontwikkeling, beschikbaar gekomen. De bestuurscommissie Oude Willem neemt in de periode 2016-2019 maatregelen voor natuurherstel- en ontwikkeling in vijf natuurgebieden in de omgeving. Behalve Oude Willem worden met deze subsidie de volgende maatregelen genomen:

  • De waardevolle vochtige heide op het Doldersummerveld krijgt meer de ruimte. Zo blijft het water langer in het gebied door sloten te dempen of ondieper te maken.
  • Op de heide van Leggelderveld groeien bijzondere planten als veenpluis, beenbreek, klokjesgentiaan en tengere heideorchis. Door maatregelen als plaggen, sloten dempen en omvormen van bos, ontstaat een voedselarme bodem die het herstel van de heide mogelijk maakt.
  • Op het landgoed Boschoord wordt productiebos gekapt, sloten ondieper gemaakt en vennen hersteld. Zo wordt deze heide één geheel met het Doldersummerveld.
  • Nabij het Wapserveld en De Nul krijgen zes vennen een opknapbeurt. In het Wapserveld zelf worden sloten gedempt en langs de randen van de heide worden bomen gekapt. Hierdoor verbetert het leefgebied van veel planten, vogels, amfibieën en reptielen.

Opdrachtgever en samenwerkingspartner

De provincies Drenthe en Fryslân zijn opdrachtgever. In het project werkt Prolander samen met provincie Drenthe, provincie Fryslân, Waterschap Reest en Wieden, Wetterskip Fryslân, de gemeenten Westerveld en Ooststellingwerf, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.