Water in het Bargerveen


Provincie Drenthe werkt in het project Bargerveen-Schoonebeek samen met verschillende partners aan een betere waterhuishouding en de ontwikkeling van nieuwe natuur in het natuurgebied Bargerveen. Binnen dit project heeft water de hoofdrol. Maar waarom is water voor het Bargerveen zo belangrijk? In het nieuwe online magazine ‘Water in het Bargerveen’ vertellen lokale experts je daar alles over. Heb jij hem al gezien?

Waar gaat het over?

Het Bargerveen is een van de laatste nog overgebleven hoogveengebieden in Noord-West Europa. Maar het voortbestaan van deze bijzondere natuur is niet vanzelfsprekend. Het grondwater loopt namelijk langzaam weg uit het Bargerveen, waardoor de veengrond inklinkt en het veenmos niet meer kan groeien. Als er niets gebeurt, zal het Bargerveen zoals we het nu kennen langzaam verdwijnen.

Om dit te voorkomen werken veel verschillende partijen in het gebied samen om het waterpeil in het Bargerveen op een constant niveau houden. Daarvoor worden verschillende maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van grote waterbuffers. In het online magazine ‘Water in het Bargerveen’ vertellen lokale experts je daar alles over.

Klik op de afbeelding hieronder om het magazine te openen.

Bekijk het magazine