Zorgorganisatie Interzorg: “Verduurzamen voor betere leefomgeving cliënten”


Interzorg Noord Nederland is een zorgorganisatie met negen grote locaties in Noord- en Midden-Drenthe waar ongeveer 800 cliënten wonen. “Investeren in verduurzaming verdient zich terug door het terugbrengen van de energiekosten”, zegt Marcel Kemfers, manager huisvesting en projectleider nieuwbouw van Interzorg Noord-Nederland. Eva Koerselman, programmamanager MVO van Interzorg, vult aan: “Zeker, in alles wat we doen, speelt verduurzamen een belangrijke rol. Het verduurzamen van onze locaties is een belangrijk speerpunt van onze strategische koers. Door verduurzaming komen we tot een betere en gezondere leefomgeving voor cliënten. Verduurzamen is dus geen doel op zich, maar staat in dienst van ons doel, mensen ondersteunen hun eigen leven voort te zetten.”

“Als Interzorg maken wij deel uit van de samenleving en nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid”, vertelt Koerselman. “Wij hebben een duurzaamheidsbeleid om de CO2-uitstoot te verminderen, circulaire bedrijfsvoering te bevorderen, medicijnresten uit afvalwater te filteren én een gezondere leefomgeving te creëren. Integraal en bewust werken we dagelijks aan het realiseren van onze doelstellingen. Verduurzamen is een vanzelfsprekend onderdeel van onze organisatie. “We hebben de verplichting van energie-audits”, vult Kemfers aan. “We zien verduurzamen echter als kans! Concrete voorbeelden laten zien dat verduurzamen niet alleen moet en hoort, maar ook loont. Daarom moet je het gewoon doen.”

Alle plannen grijpen in elkaar

Van alle gebouwen heeft Interzorg de energiemaatregelen in beeld. “We kijken hoe lang we een gebouw nog gebruiken, welke maatregelen om te verduurzamen we willen doorvoeren en hoe we deze kunnen financieren”, legt Kemfers uit. “We rekenen alle maatregelen door en kijken naar de terugverdientijd. Om financiële middelen te genereren, zoeken we naar oplossingen.” Koerselman vervolgt: “We borgen verduurzaming in beleid, onderhouds- en investeringsplannen, inkoopvoorwaarden en huurovereenkomsten. Alle plannen grijpen in elkaar.”

Samen met bestuur, management en medewerkers

Verduurzamen doet Interzorg samen met bestuur, management en medewerkers. Met de realisatie van het Servicecentrum (zie kader) en het ondertekenen van de Green deal (zie kader) committeert het bestuur zich aan de duurzaamheidsdoelen. “Het is essentieel dat je het bestuur en het managementteam continue het belang en de meerwaarde laat inzien“, zegt Kemfers. “De meerwaarde van verduurzaming en investeringen moeten in balans zijn.” Koerselman legt uit dat de medewerkers ook van groot belang zijn om de doelen tot verduurzaming te realiseren. “We zijn op allerlei fronten met bewustwording bezig.”

Doe het!

Interzorg gaat zeker gebruikmaken van het programma Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed van de provincie Drenthe. “Van sommige gebouwen willen we graag een second opinion over de technieken voor verduurzaming in relatie tot de technieken die op dat moment in de markt beschikbaar zijn”, licht Kemfers toe. “Ook vragen we advies van de provincie over waar we financiering kunnen krijgen voor de uitvoering.” Koerselman: “Bovendien kunnen we van elkaar leren, elkaar inspireren en goede ideeën uitwisselen.” Kemfers beaamt dit volmondig en benadrukt: “Het programma is waardevol en een mooie aanjager. Als zorgsector moeten we hiervan gebruikmaken. Doe het!”

Foto: Kim Stellingwerf


Kosten besparen en duurzame zorg leveren

Vanuit het Servicecentrum worden alle andere zorglocaties van Interzorg van eten, schone was en hulpmiddelen voorzien. Hierdoor kunnen de grote keukens en wasserijen op de locaties zelf worden gesloten. Met het Servicecentrum werkt Interzorg kostenbesparend en levert zo duurzaam mogelijke zorg.

Naast de keuken en wasserij biedt het Servicecentrum onderdak aan het magazijn, logistiek en alle kantoorfuncties. Marcel Kemfers: “Door alle aparte, ondersteunende functies van de zorgorganisatie onder één dak te brengen in het Servicecentrum kunnen we veel slimmer verduurzamen. In plaats van elke afzonderlijke locatie te verduurzamen, wordt nu alles samengebracht op een centraal punt.”

Eva Koerselman: “Al vanaf de totstandkoming van het Servicecentrum speelde duurzaamheid een belangrijke rol. Zo wassen we met grondwater, zijn er zonnepanelen op het dak geplaatst en is het kantoor volledig aardgasloos. Bovendien biedt Interzorg met het Servicecentrum werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Green Deal duurzame zorg voor een gezonde toekomst

Interzorg ondersteunt mensen hun eigen leven voort te zetten vanuit een duurzame visie op zorg. Daarom ondertekende de zorgorganisatie vorig jaar de Green Deal ‘duurzame zorg voor een gezonde toekomst’. Hiermee spreekt Interzorg samen met ruim tweehonderd andere (zorg)organisaties landelijk de intentie uit om een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de zorgsector en elkaar te inspireren tot nieuwe duurzame initiatieven.