Structureel gefinancierde uitvoeringstaak VTH


In 2020 heeft de provincie met de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) de mogelijke invulling verkend van gespecialiseerd energietoezicht. In 2021 verkent de provincie met de gemeenten de mogelijke nadere invulling en financiering van deze VTH-taak.