MKB en industrie


Het bedrijfsleven gebruikt ongeveer 30% van de energie in de provincie. We stimuleren de energie-intensieve bedrijven een grote energiestudies uit te voeren (Garantieregeling) en organiseren koplopersgroepen om kennis en goede ervaringen te delen. Daarnaast bieden we MKB-ondernemers met de energiescan advies en begeleiding bij de uitvoering van energiemaatregelen en ondersteunen we in een pilot ondernemersverenigingen en parkmanagement bij collectieve verduurzaming van bedrijventerreinen.

Wat betreft het toezicht op de energieregelgeving, richten we ons op de energie-intensieve bedrijven die vallen onder het provinciaal bevoegd gezag. Met de gemeenten overleggen we hoe we het energietoezicht op de bedrijven onder gemeentelijk bevoegd gezag kunnen versterken. We helpen ondernemers met het verkrijgen van kennis en middelen om te experimenteren.

In deze collegeperiode ondersteunen we de Drentse bedrijven om hun fossiele energiegebruik met 7% te verlagen.

Projecten waar we aan werken