Industrietafel Noord-Nederland


De Industrietafel Noord- Nederland is één van de zogeheten industrietafels die vanuit het Klimaatakkoord zijn opgestart. De Industrietafel Noord- Nederland is een samenwerking tussen industriële bedrijven in de industrieclusters Delfzijl en Emmen en industriële bedrijven in het tussenliggende gebied. Doel van de samenwerking is het realiseren van CO2-reductie in de industrie en het versterken van de concurrentiepositie van de industrie in Groningen en Drenthe. Ook overheden en maatschappelijke organisaties nemen deel. De provincie Drenthe is zowel bestuurlijk als ambtelijk vertegen­woordigd aan de Industrietafel Noord-Nederland.