Bedrijventerreinaanpak


Bedrijventerreinen spelen een cruciale rol in de energietransitie. Niet alleen vanwege het maatschappelijk belang, maar de energieopgave draagt ook bij toekomstbestendigheid van bedrijven. Het in beweging krijgen van bedrijventerreinen om te verduurzamen kan hierin een uitdaging zijn. Ondernemers zijn wellicht niet op de hoogte van de mogelijkheden of weten misschien niet hoe en waar ze moeten beginnen. Of ze hebben concrete vragen over maatregelen. De overheid kan hen hierbij helpen. Daarom werkt provincie Drenthe aan de bedrijventerreinaanpak: samen naar energieneutrale bedrijventerreinen in 2035.

De bedrijventerreinaanpak in het kort

Samen willen we het traject naar energieneutrale bedrijventerreinen versnellen. Daarom willen we slim kansen in kaart brengen en aansluiten bij de vraag van ondernemers. In deze aanpak worden bedrijven(-terreinen) ondersteund. We identificeren samen met de bedrijven mogelijke kansen. Een specifiek instrument dat we hierbij gebruiken is de energiekaart. Deze kaart biedt inzicht in de energiesituatie van het bedrijventerrein. Daarnaast functioneert de energiekaart als graadmeter voor het (duurzaam) energiegebruik op het bedrijventerrein. Na het identificeren van kansen ondersteunen we bedrijven bij het omzetten van die kansen naar concrete energieprojecten. Zij blijven ‘in the lead’ met het nemen van energiemaatregelen. De aanpak faciliteert vraaggericht concrete stappen en projecten richting energieneutraliteit. Deze energieprojecten dragen bij aan de toekomstbestendigheid van bedrijven en de energieopgave van het bedrijventerrein.

Vier pilots

Er wordt samen met de Dutch Tech Zone-gemeenten en de gemeenten in de regio Groningen-Assen een pilot uitgevoerd op vier Drentse bedrij­venterreinen. Doel van deze pilot is ervaring op te doen met verschillende aanpakken om te komen tot een energieneutraal bedrijventerrein. Hogeschool Saxion fungeert als kennispartner in dit project. De deelnemende bedrijventerreinen zijn Bitseveld (gemeente Noordenveld), De Punt (gemeente Tynaarlo), LCH (gemeente Hoogeveen) en Stadsbedrijvenpark (gemeente Assen). In 2020 is het project formeel gestart op twee bedrijventerreinen. Er is een energiekaart per bedrijventerrein ontwikkeld met relevante data die nodig is om individuele en collectieve energiemaatregelen in gang te zetten. Per bedrijventerrein zijn ten minste zes ondernemers en andere organisaties actief die de energietransitie aanjagen.