Bedrijventerreinaanpak (leidraad)


Bedrijventerreinen spelen een cruciale rol in de energietransitie. Niet alleen vanwege het maatschappelijk belang, maar de energieopgave draagt ook bij toekomstbestendigheid van bedrijven. Het in beweging krijgen van bedrijventerreinen om te verduurzamen kan hierin een uitdaging zijn. Ondernemers zijn wellicht niet op de hoogte van de mogelijkheden of weten misschien niet hoe en waar ze moeten beginnen. Of ze hebben concrete vragen over maatregelen. De overheid kan hen hierbij helpen. Daarom werkt provincie Drenthe aan de bedrijventerreinaanpak: samen naar energieneutrale bedrijventerreinen in 2035.

De bedrijventerreinaanpak in het kort

Samen willen we het traject naar energieneutrale bedrijventerreinen versnellen. Daarom willen we slim kansen in kaart brengen en aansluiten bij de vraag van ondernemers. In deze aanpak worden bedrijven(-terreinen) ondersteund. We identificeren samen met de bedrijven mogelijke kansen.

Vier pilots

Er wordt samen met de Dutch Tech Zone-gemeenten en de gemeenten in de regio Groningen-Assen een pilot uitgevoerd op vier Drentse bedrij­venterreinen. Doel van deze pilot is ervaring op te doen met verschillende aanpakken om te komen tot een energieneutraal bedrijventerrein.

De vier pilots vinden plaats in de gemeente Noordenveld op de bedrijventerrein Bitseveld, in de gemeente Tynaarlo op bedrijventerrein De Punt, in de gemeente Assen op bedrijventerreinen Peelerpark en Messchenveld en in de gemeente Hoogeveen op bedrijventerrein De Wieken.

Instrument: de leidraad

Een van de instrumenten die op basis van de vier pilots is ontwikkeld, is de leidraad: een overzichtelijk stappenplan, bedoeld om ondernemersverenigingen, parkmanagementorganisaties en
gemeenten te ondersteunen en te inspireren om hiermee aan de slag te gaan.


De leidraad

Hoe kun je een bedrijventerrein ontwikkelen tot een terrein dat duurzaam is, bijdraagt aan de energietransitie en aantrekkelijk is voor bedrijven om zich te vestigen? Dankzij de pilots op vier verschillende bedrijventerreinen in Drenthe met in totaal 98 bedrijven weten we welke stappen effectief zijn om deze doelen te behalen en wie daarin een rol kunnen spelen.

Deze leidraad is bedoeld om ondernemersverenigingen, parkmanagementorganisaties en gemeenten te ondersteunen en te inspireren om hiermee aan de slag te gaan. Zo kunnen ondernemers kosten besparen, verbetert het werk- en vestigingsklimaat en draagt het bedrijventerrein bij aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente, van Drenthe en van Nederland. Klaar voor de uitdagingen van de toekomst.