Subsidies en financiering


Subsidies en financiering bij energiemaatregelen in uw bedrijf

De provincie heeft een aantal gunstige regelingen voor ondernemers beschikbaar gesteld om u een steuntje in de rug te geven bij de energietransitie. U komt wellicht voor volgende regelingen in aanmerking:

1.Subsidie Energiestudies industriële bedrijven

 • Voor bedrijven met een jaarlijkse energierekening van 200.000 tot 1.000.000 euro
 • Met subsidie kunnen bedrijven onderzoek laten doen naar energiebesparingsmogelijkheden binnen het productieproces.
 • De subsidie is maximaal € 30.000,- per productielocatie (50% subsidiabele kosten).

2. MKB Advies Voucher

 • Voor ondernemers uit het mkb (midden- en kleinbedrijf) in Drenthe.
 • Advies ten behoeve van een bedrijfsontwikkeling die aansluit op tenminste één van de thema’s Groen, Slim en Impact.
 • Maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 3.000,-. Het minimale subsidiebedrag is €1.000,-.
 • De regeling loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024.

Meer informatie: Subsidie MKB Advies Voucher

3. Financiering bij Energiefonds Drenthe

Energiefonds Drenthe biedt gunstige leningen aan voor ondernemers uit Drenthe. Er zijn meerdere financieringsmogelijkheden die gebruikt kunnen worden voor investeringen gerelateerd aan hernieuwbare energie en verduurzaming. Voor meer informatie en aanvragen van financiering kunt u de onderstaande link gebruiken. https://www.energiefondsdrenthe.nl/

4. Landelijke subsidies voor kleinverbruikers en grootverbruikers

Subsidies en fiscale stimuleringsmaatregelen voor kleinverbruikers

 • ISDE: De ISDE is bedoeld voor investeringen in de verduurzaming van de energievoorziening in uw gebouw. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de hoeveelheid energiebesparing of energieopwekking die de investering oplevert. De ISDE is bijvoorbeeld mogelijk voor zonnepanelen, windmolens, zonneboilers of warmtepompen.
 • KIA: De KIA is een regeling waarmee een gedeelte van een gedane investering kan worden afgetrokken van de winst. De investering hoeft niet per sé duurzaam te zijn om in aanmerking te komen voor de regeling.
 • MIA & VAMIL: De MIA en de VAMIL zijn twee regelingen die vaak worden samengevoegd omdat ze nagenoeg dezelfde voorwaarden hebben en beide gebruik maken van de in dat jaar geldende milieulijst. De regelingen lijken sterk op de EIA-regeling, alleen gaat het hier om een investering in milieuvriendelijke technieken.
 • EIA: De EIA is een regeling die belastingvoordeel oplevert doordat energiebesparende investeringen gedeeltelijk kunnen worden afgetrokken van de fiscale winst. Elk jaar wordt er door RVO een Energielijst opgesteld. MKB-ondernemers kunnen 45,5% van de investeringskosten aftrekken van hun resultaat.

Subsidie en fiscale stimuleringsmaatregelen voor grootverbruikers

 • SDE++: Dit is een exploitatiesubsidie voor ondernemers die hernieuwbare energie op te gaan wekken of CO2-verminderende technieken toepassen. De SDE++ heeft meestal een looptijd van 15 jaar. De subsidie kan worden aangevraagd via het eLoket van RVO.
 • KIA: De KIA is een regeling waarmee een gedeelte van een gedane investering kan worden afgetrokken van de winst. De investering hoeft niet persé duurzaam te zijn om in aanmerking te komen voor de regeling.
 • MIA & VAMIL: De MIA en de VAMIL zijn twee regelingen die vaak worden samengevoegd omdat ze nagenoeg dezelfde voorwaarden hebben en beide gebruik maken van de in dat jaar geldende milieulijst. De regelingen lijken sterk op de EIA-regeling, alleen gaat het hier om een investering in milieuvriendelijke technieken.
 • EIA: De EIA is een regeling die belastingvoordeel oplevert doordat energiebesparende investeringen gedeeltelijk kunnen worden afgetrokken van de fiscale winst. Elk jaar wordt er door RVO een Energielijst opgesteld. MKB-ondernemers kunnen 45,5% van de investeringskosten aftrekken van hun resultaat.