Subsidies en financiering


Subsidies en financiering bij energiemaatregelen in uw bedrijf

De provincie heeft een aantal gunstige regelingen voor ondernemers beschikbaar gesteld om u een steuntje in de rug te geven bij de energietransitie. U komt wellicht voor volgende regelingen in aanmerking:

1.Subsidie Energiestudies industriële bedrijven

 • Voor bedrijven met een jaarlijkse energierekening van 200.000 tot 1.000.000 euro
 • Met subsidie kunnen bedrijven onderzoek laten doen naar energiebesparingsmogelijkheden binnen het productieproces.
 • De subsidie is maximaal € 30.000,- per productielocatie (50% subsidiabele kosten).
 • De regeling loopt van 1 juni 2022 tot en met 31 mei 2023

2. Subsidie Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie

De regeling is bedoeld voor initiatiefnemers van duurzame energieprojecten die geen stroom terug kunnen leveren aan het elektriciteitsnetwerk.

 • Initiatiefnemers kunnen subsidie aanvragen voor onderzoek naar de haalbaarheid van het technisch oplossen van belemmeringen door netcongestie bij het duurzaam opwekken van elektriciteit. Of voor de realisatie van de oplossing.
 • Ze krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek maximaal 90% van de subsidiabele kosten gesubsidieerd met een maximum van € 4.500,- per aanvraag;
 • Voor realisatie van de oplossing kan subsidie aangevraagd worden voor maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000,- per aanvraag.
 • de regeling loop van 15 januari 2022 tot en met 31 december 2023

Meer informatie: Subsidie Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie

3. Subsidie Oplossingen netcongestie bij afname van elektriciteit in het elektriciteitsnetwerk

De subsidie is voor grootverbruikers die kampen met netcongestie bij afname. De provincie kan ondersteunen bij de volgende activiteiten:

 • inhuur van een onafhankelijke kennisleverancier met een maximum inhuurtarief van € 100,- per uur;
 • materiaalkosten die uitsluitend nodig zijn voor het haalbaarheidsonderzoek;
 • en huurkosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang als zij worden gebruikt voor het haalbaarheidsonderzoek.

Meer informatie: Subsidie Oplossingen netcongestie bij afname van elektriciteit in het elektriciteitsnetwerk

4. Haalbaarheidsstudie oplossingen Afnamecongestie grootzakelijke aansluitingen

 • Subsidie voor onderzoek naar de haalbaarheid van het technisch oplossen van belemmeringen.
 • Voor ondernemers en rechtspersonen gevestigd in Drenthe, of voornemens om te vestigen met een grootzakelijke aansluiting elektriciteit en die in hun groei of elektrificatie belemmerd worden.
 • Er wordt maximaal 50% van de subsidiabele kosten gesubsidieerd met een maximum van € 4,500,- per aanvraag.
 • De regeling loopt van 19 september 2022 tot en met 1 oktober 2023.

5. MKB Advies Voucher

 • Voor ondernemers uit het mkb (midden- en kleinbedrijf) in Drenthe.
 • Advies ten behoeve van een bedrijfsontwikkeling die aansluit op tenminste één van de thema’s Groen, Slim en Impact.
 • Maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 3.000,-. Het minimale subsidiebedrag is €1.000,-.
 • De regeling loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024.

Meer informatie: Subsidie MKB Advies Voucher

6. Financiering bij Energiefonds Drenthe

Energiefonds Drenthe biedt gunstige leningen aan voor ondernemers uit Drenthe. Er zijn meerdere financieringsmogelijkheden die gebruikt kunnen worden voor investeringen gerelateerd aan hernieuwbare energie en verduurzaming. Voor meer informatie en aanvragen van financiering kunt u de onderstaande link gebruiken. https://www.energiefondsdrenthe.nl/

7. Landelijke subsidies voor kleinverbruikers en grootverbruikers

Subsidies en fiscale stimuleringsmaatregelen voor kleinverbruikers

 • ISDE: De ISDE is bedoeld voor investeringen in de verduurzaming van de energievoorziening in uw gebouw. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de hoeveelheid energiebesparing of energieopwekking die de investering oplevert. De ISDE is bijvoorbeeld mogelijk voor zonnepanelen, windmolens, zonneboilers of warmtepompen. Meer informatie
 • KIA: De KIA is een regeling waarmee een gedeelte van een gedane investering kan worden afgetrokken van de winst. De investering hoeft niet persé duurzaam te zijn om in aanmerking te komen voor de regeling. Meer informatie
 • MIA & VAMIL: De MIA en de VAMIL zijn twee regelingen die vaak worden samengevoegd omdat ze nagenoeg dezelfde voorwaarden hebben en beide gebruik maken van de in dat jaar geldende milieulijst. De regelingen lijken sterk op de EIA-regeling, alleen gaat het hier om een investering in milieuvriendelijke technieken. Meer informatie
 • EIA: De EIA is een regeling die belastingvoordeel oplevert doordat energiebesparende investeringen gedeeltelijk kunnen worden afgetrokken van de fiscale winst. Elk jaar wordt er door RVO een Energielijst opgesteld. MKB-ondernemers kunnen 45,5% van de investeringskosten aftrekken van hun resultaat. Meer informatie

Subsidie en fiscale stimuleringsmaatregelen voor grootverbruikers

 • SDE++: Dit is een exploitatiesubsidie voor ondernemers die hernieuwbare energie op te gaan wekken of CO2-verminderende technieken toepassen. De SDE++ heeft meestal een looptijd van 15 jaar. De subsidie kan worden aangevraagd via het eLoket van RVO. De SDE++ ronde van 2022 opent op dinsdag 28 juni 9:00 uur en sluit op donderdag 6 oktober 17:00 uur. Meer informatie
 • KIA: De KIA is een regeling waarmee een gedeelte van een gedane investering kan worden afgetrokken van de winst. De investering hoeft niet persé duurzaam te zijn om in aanmerking te komen voor de regeling. Meer informatie
 • MIA & VAMIL: De MIA en de VAMIL zijn twee regelingen die vaak worden samengevoegd omdat ze nagenoeg dezelfde voorwaarden hebben en beide gebruik maken van de in dat jaar geldende milieulijst. De regelingen lijken sterk op de EIA-regeling, alleen gaat het hier om een investering in milieuvriendelijke technieken. Meer informatie
 • EIA: De EIA is een regeling die belastingvoordeel oplevert doordat energiebesparende investeringen gedeeltelijk kunnen worden afgetrokken van de fiscale winst. Elk jaar wordt er door RVO een Energielijst opgesteld. MKB-ondernemers kunnen 45,5% van de investeringskosten aftrekken van hun resultaat. Meer informatie