Inzicht in mogelijkheden en advies over energiemaatregelen in uw bedrijf


Voor u aan de slag kunt met energietransitie en verduurzaming in uw bedrijf is het handig om te weten welke maatregelen voor u van toepassing zijn. Hier heeft provincie Drenthe diverse mogelijkheden voor: de MKB Energiescan, de meetkoffer en de energieadviseur van het programma Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO).

MKB Energiescan + begeleiding bij het vervolg

Bent u MKB-ondernemer en wilt u graag inzicht in mogelijkheden binnen uw bedrijf om energie te besparen? Vraag de gratis MKB Energiescan aan. Klimaatroute voert deze energiescans uit voor de provincie Drenthe. Hieruit volgen adviezen van experts die aangeven hoe u kan besparen. Ondernemers die een MKB Energiescan hebben laten uitvoeren krijgen desgewenst advies en begeleiding bij de uitvoering van de adviezen.

Meer informatie op de website van Klimaatroute

Meetkoffer voor procesindustrie

De provincie Drenthe biedt bedrijven in de procesindustrie de mogelijkheid om hun energiegebruik gedetail­leerd in beeld te brengen met behulp van de zogeheten meetkoffer. Met de meetkoffer krijgen bedrijven meer inzicht in het stroomverbruik in hun bedrijfsproces. De koffer blijft gemiddeld 4 maanden bij een bedrijf en na afloop van de meetperiode worden de gegevens van de metingen geanalyseerd en besproken met het bedrijf. Vervolgens kan het bedrijf dan op basis van het advies energiebesparende maatregelen treffen.

Neem contact op met de provincie Drenthe voor meer info en aanvragen van de meetkoffer

Energieadviseur programma Ik Ben Drents Ondernemer

Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO) is een programma van de provincie Drenthe in samenwerking met onder meer de NOM, MKB-fonds Drenthe, gemeenten en kennisinstel­lingen gericht op brede ondersteuning van het Drentse MKB. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van bijeenkomsten, webinars, workshops, 1-op-1 ondersteuning en vouchers.

De IBDO-energieadviseur fungeert als sparringpartner voor onderne­mers die willen verduurzamen en makelaar tussen ondernemers met een adviesvraag en kennisleveranciers.

Kijk voor meer informatie op de website van Ik Ben Drents Ondernemer.

Liever een andere adviseur?

Wilt u liever een andere adviseur inschakelen op het gebied van energietransitie? U kunt dat financieren met de MKB Advies Voucher.

Meer informatie over de MKB Advies Voucher.