Bodemprofiel bij Donderen als Aardkundig geschiedenisboek


De provincie Drenthe wordt gekenmerkt door een tweetal duidelijk herkenbare complexen van evenwijdig aan elkaar lopende ruggen. Op één van die ruggen, de Rolderrug (ook wel Rug van Sleen genoemd), ligt het esdorp Donderen. Aan de zuidoost-rand van de voormalige Zuideres van Donderen is de toenmalige gemeente Vries in 1963 begonnen met het afgraven van zand ten behoeve van de aanleg van wegen, als aanvulzand bij nieuwbouw en toentertijd ook voor gladheidbestrijding op de wegen in de gemeente.

Locatie groeve

De zandgroeve was gelegen zuidelijk van de S-bocht in de Oosterwaterweg (pdf, 473 kB). De groeve was tot circa 1990 in gebruik.

naamloos

Omdat de zandwinning plaatsvond in de flank van de relatief hooggelegen Rolderrug en deze als het ware in de rug is ingesneden, is een steilrand van enkele meters hoogte overgebleven die ons een inkijkje biedt in de geologische geschiedenis en de bodemvorming van Drenthe.

Harm van Eldik - foto Gerrie Koopman

Het afschrapen van een dun laagje van de steilrand levert een prachtig bodemprofiel op. Wie dit bodemprofiel leert lezen, vindt hier aan de hand van telkens weer unieke beelden een schat aan informatie over de geologische en bodemkundige ontwikkelingsgeschiedenis van Drenthe. De provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo hebben er samen voor gekozen om deze pagina in het boek van de geologische geschiedenis op een unieke wijze open te houden en leesbaar te maken voor een breed publiek en hier aandacht op te vestigen door het als aardkundige monument te benoemen