Agenda Gezondheidseconomie


Er komen veel transities en maatschappelijke veranderingen op ons af. Vergrijzing, een toename van het aantal chronisch zieken, digitalisering en robotisering zijn een paar voorbeelden in de zorg en gezondheid. Deze uitdagingen vragen om slimme oplossingen, innovatief vermogen en een digitaal vaardig en actief bedrijfsleven in de Health en Life Sciences.

Drenthe kenmerkt zich als regio waar slimme oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg worden ontwikkeld en toegepast. Met de Agenda Gezondheidseconomie willen we dit verder versterken en uitbouwen.

Onze uitgangspunten

Om innovatieve ontwikkelingen te stimuleren zijn in de gezondheidsagenda vier thema’s geformuleerd waar prioriteit aan wordt gegeven: medische technologie, digitalisering, duurzaamheid en food & lifestyle. Daarnaast werken we aan het versterken van ondernemerschap, arbeidsmarkt en scholing.

Onze ambitie

De regio heeft met vele zorginstellingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen of verpleeghuizen, een belangrijke positie in de gezondheidsbranche. Daarnaast is zorg en welzijn fundamenteel voor de Drentse economie en werkgelegenheid. We willen voor nu en in de toekomst inspelen op de maatschappelijke uitdagingen en kansen grijpen die er liggen. Samen met partners zorgen we voor goede en toegankelijke zorg en werken we aan een toekomstbestendige zorginfrastructuur.

Onze inzet

We ondersteunen gezondheidsinstellingen en het bedrijfsleven bij de ontwikkeling van slimme oplossingen, innovatieve producten, processen en diensten die bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken in Drenthe. We versterken het medische technologiecluster en creëren maatschappelijke meerwaarde. We stimuleren samenwerking bij innovatieve ontwikkelingen met ondernemers, kennisinstellingen, inwoners en overheden.