Werkgelegenheid in Drenthe gegroeid


Per 1 april 2022 waren er in Drenthe 3% meer arbeidsplaatsen dan het jaar ervoor, een groei van bijna 6.900 banen. Hiermee komt de totale werkgelegenheid uit op bijna 235.500 banen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het jaarlijks provinciaal werkgelegenheidsonderzoek.

De werkgelegenheid heeft zich krachtig hersteld na de eerste coronagolf in 2020. De regelingen van de overheid om bedrijven te ondersteunen zijn effectief geweest voor het behoud van werkgelegenheid in veel sectoren. En ook de veerkracht van ondernemers heeft hiertoe bijgedragen. Na een lichte daling tussen april 2019 en 2020, ligt het aantal banen per 1 april 2022 ruim boven het niveau van vóór de coronapandemie. Inmiddels is zelfs sprake van krapte op de arbeidsmarkt.

Ontwikkeling per sector

Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de werkgelegenheid per sector in Drenthe. Tussen april 2021 en 2022 is de grootste groei in absolute zin te vinden in de zorgsector, met ruim 2.000 banen. Vooral bij verzorgingshuizen, thuiszorg en de kinderopvang nam de werkgelegenheid toe. De zorg is nog altijd de grootste sector in Drenthe met bijna een vijfde van het totaal aantal banen. Ook in de zakelijke dienstverlening nam de werkgelegenheid substantieel toe, met ruim 1.500 banen. Opvallend is de groei in het onderwijs (ruim 600 banen). Vooral op het gebied van coaching en studiebegeleiding steeg de werkgelegenheid. Sectoren die grote gevolgen ondervonden van de coronapandemie - zoals de industrie, horeca en overige diensten - laten na een krimp van de werkgelegenheid inmiddels ook weer groei zien.

Werkgelegenheidsgroei gemeenten

Hoewel er binnen Drenthe verschillen zijn, is de werkgelegenheid in de periode 2021-2022 in alle gemeenten gegroeid. Van de vier grootste gemeenten kennen Emmen en Assen met respectievelijk ruim 1.500 en 1.200 banen de grootste groei. Hoogeveen zag de werkgelegenheid met bijna 1.000 banen toenemen en in Meppel kwamen er 450 banen bij.

Hoe de werkgelegenheid zich de komende tijd zal ontwikkelen is onzeker. Onder meer de oorlog in Oekraïne, de sterk gestegen grondstof- en energieprijzen, de hoge inflatie en personeelstekorten hebben grote impact op de economie en daarmee werkgelegenheid

Achtergrondinfo

In Drenthe laten de provincie en gemeenten elk jaar een werkgelegenheidsonderzoek uitvoeren onder bedrijven en instellingen. De gegevens worden gebruikt voor het economisch beleid.

Totaal aantal banen, per sector

Totaal aantal banen, per sector
Gemiddelde jaarlijkse ontwikkeling

2019-2021

2021-2022

Sector

2019

2020

2021

2022

abs.

%

abs.

%

Landbouw

10.270

10.320

10.360

10.370

40

0,4%

20

0,1%

Industrie (incl. delfstoffenwinning)

25.720

25.270

25.340

25.720

-190

-0,7%

380

1,5%

Nutsbedrijven

1.700

1.570

1.580

1.640

-60

-3,5%

60

3,8%

Bouw

13.620

13.490

13.940

14.480

160

1,1%

540

3,9%

Handel

39.150

39.180

40.770

41.290

810

2,0%

530

1,3%

Vervoer en opslag

6.820

6.590

6.810

6.790

0

-0,1%

-20

-0,4%

Horeca

11.550

10.970

11.120

11.900

-220

-1,9%

780

7,0%

Informatie en communicatie

4.880

4.960

5.100

5.100

110

2,2%

10

0,1%

Financiële instellingen

4.020

4.000

4.020

3.960

0

0,1%

-60

-1,4%

Zakelijke diensten

26.670

26.880

27.380

28.900

350

1,3%

1.530

5,6%

Overheid

12.920

13.020

13.620

13.610

350

2,7%

-10

0,0%

Onderwijs

13.160

13.480

13.700

14.340

270

2,0%

640

4,7%

Zorg

42.850

43.540

44.740

46.750

950

2,2%

2.010

4,5%

Overige diensten

10.300

10.080

10.010

10.490

-140

-1,4%

480

4,7%

Totaal

223.610

223.340

228.480

235.350

2.430

1,1%

6.880

3,0%

Bon: Provinciaal werkgelegenheidsregister Drenthe 2022

1) Inclusief uitzendkrachten, peildatum 1 april.

Banen per gemeente en COROP-regio

Banen per gemeente en COROP-regio
Gemiddelde jaarlijkse ontwikkeling
2019-2021 2021-2022
Gemeente

2019

2020

2021

2022

abs.

%

abs.

%

Aa en Hunze

8.530

8.510

8.670

8.840

70

0,8%

170

2,0%

Assen

40.910

40.500

41.310

42.520

200

0,5%

1.220

2,9%

Borger-Odoorn

8.580

8.290

8.550

8.880

-20

-0,2%

330

3,9%

Coevorden

14.680

14.760

15.130

15.750

220

1,5%

630

4,2%

Emmen

46.900

46.520

47.290

48.830

200

0,4%

1.540

3,3%

Hoogeveen

28.970

29.120

29.710

30.690

370

1,3%

990

3,3%

Meppel

19.440

19.490

20.100

20.550

330

1,7%

450

2,2%

Midden-Drenthe

14.260

14.550

14.740

15.090

240

1,7%

350

2,4%

Noordenveld

11.180

11.260

11.470

11.820

150

1,3%

350

3,1%

Tynaarlo

12.520

12.520

12.890

13.270

190

1,5%

380

2,9%

Westerveld

9.110

9.110

9.720

9.780

310

3,3%

60

0,6%

De Wolden

8.530

8.720

8.910

9.320

190

2,2%

410

4,6%

COROP Noord-Drenthe

87.400

87.330

89.080

91.540

840

1,0%

2.460

2,8%

COROP Zuidoost-Drenthe

70.160

69.570

70.960

73.470

400

0,6%

2.510

3,5%

COROP Zuidwest-Drenthe

66.050

66.440

68.440

70.350

1.190

1,8%

1.910

2,8%

Drenthe

223.610

223.340

228.480

235.350

2.430

1,1%

6.880

3,0%

Bron: Provinciaal werkgelegenheidsregister Drenthe 2022

  1. Inclusief uitzendkrachten, peildatum 1 april.
  2. Een regionale indeling van Nederland in 40 gebieden, een regionaal gebied tussen provincies en gemeenten in. Drenthe kent drie COROP-regio’s: Noord-Drenthe (gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo),
    Zuidoost-Drenthe (gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen) en Zuidwest-Drenthe (gemeenten Hoogeveen, Meppel, Westerveld, De Wolden).