Werkzaamheden aan nieuwe fietsparcours op ‘Dak van Drenthe’


De VAM-berg in Wijster is dicht tot en met zondag 27 augustus 2023 vanwege de aanleg van het fietsparcours op het nieuwe hoogste gedeelte van de berg, het ‘Dak van Drenthe’. De langdurige afsluiting is erg vervelend in het zomerseizoen waarin veel fietsers en wandelaars de VAM-berg beklimmen, maar nodig om de werkzaamheden op een goede en veilige manier uit te kunnen voeren.

Werkzaamheden

Voor het nieuwe parcours wordt onder andere zand en puinverharding aangebracht als fundering voor het asfalt. Naast het asfalt worden zogeheten grindkoffers aangelegd met fijn grind voor de waterafvoer. De werkzaamheden volgen op de afdichting van het ‘Dak van Drenthe’ met een special folie en zwarte grond. Aan deze afdichting wordt nog gewerkt tot en met eind juli.

De aanleg van het nieuwe parcours wordt gecombineerd met werkzaamheden aan het huidige fietsparcours op de VAM-berg. Op het huidige fietsparcours worden een aantal bochten aangepast voor het Europees Kampioenschap, om de veiligheid van de renners te kunnen waarborgen. Dit op verzoek van de Europese Wielerunie (UEC), de organisatie die het Europees Kampioenschap toewees aan Drenthe. Ook wordt de bovenste laag van de stenen op de huidige opgangen verwijderd en vervangen door een kleinere soort grind. Dit kleinere grind is in 2019 al aangebracht langs de huidige afdaling op het parcours.

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met provincie Drenthe via 0592-365555.