Aan de slag met de Omgevingswet


26 wetten worden 1 nieuwe landelijke wet: de Omgevingswet. Daarin staan alle regels voor ruimte, wonen, verkeer en vervoer, milieu, natuur en water. Dat is makkelijker voor iedereen. Voor gemeenten en andere overheden maar ook voor ondernemers en inwoners. Veel gemeenten zijn al bezig met de nieuwe Omgevingswet. De provincie organiseert bijeenkomsten voor iedereen die met deze wet gaat werken.

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. De provincie Drenthe heeft er vertrouwen in dat dat gaat lukken. We voorzien wel opstartproblemen, met name in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO is het hulpmiddel om te bepalen of een activiteit op een bepaalde locatie kan en of er een vergunning bij nodig is. Via het DSO kan die vergunning dan ook aangevraagd worden. Het DSO zal mogelijk niet direct zo gebruiksvriendelijk zijn als we voor onze inwoners en ondernemers zouden willen.

Om de dienstverlening in de beginfase op peil te houden en problemen snel het hoofd te kunnen bieden, hebben we een serviceteam klaar staan dat snel in actie kan komen. Dit team zorgt er zo lang als nodig voor dat het reguliere werk zoveel mogelijk ongehinderd door kan blijven gaan en dat problemen worden opgelost.

Wanneer initiatiefnemers vastlopen in de vergunningscheck of -aanvraag kunnen ze contact opnemen met provincie en gemeenten.