Subsidie Vrijetijdseconomie Drenthe 2019


Bij de provincie Drenthe willen we onze provincie nog aantrekkelijker maken voor toeristen en dagjesmensen. Bent u recreatieondernemer en heeft u een projectidee dat helpt dit doel te verwezenlijken? Dan kunt u de subsidie Vrijetijdseconomie Drenthe 2019 aanvragen.

Let op: aanvragen is niet meer mogelijk. Het subsidieplafond is bereikt.

Het doel

De Subsidie Vrijetijdseconomie Drenthe 2019 heeft als doel recreatieondernemers te stimuleren om met creatieve ideeën en plannen te komen voor vernieuwing van het aanbod in de recreatiesector in Drenthe.

Voor wie

De subsidie is voor recreatieondernemers in de verblijfs- en dagrecreatie. De subsidie kan alleen worden aangevraagd door ondernemers die gevestigd zijn in Drenthe.

De subsidie

U kunt een bijdrage krijgen van 30% als de totale projectkosten tussen de €50.000,-- en €80.000,-- bedragen. Zijn de projectkosten meer dan €80.000? Dan kunt u een aanvraag doen voor 40% van de projectkosten, met een maximum van €75.000.

U kunt de subsidie het gehele jaar aanvragen.

Criteria

Het project waarvoor u subsidie aanvraagt, moet aan de volgende criteria voldoen:

  • het is nieuw en onderscheidend ten opzichte van het bestaande aanbod in de dag- en verblijfsrecreatie in Drenthe;
  • het versterkt de attractiewaarde en zichtbaarheid van Drenthe voor huidige en potentiële bezoekers;
  • het heeft een positief effect op werkgelegenheid en bestedingen in Drenthe;
  • het start binnen een half jaar na het ontvangen van de subsidieverleningsbeschikking.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Let op: aanvragen is niet meer mogelijk, het subsidieplafond is bereikt.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Meer informatie over digitaal ondertekenen