Subsidieregeling Sportevenementen Drenthe


De provincie Drenthe wil door het ondersteunen van sportevenementen bijdragen aan een gevarieerde en aantrekkelijke sportevenementenkalender.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, sportverenigingen, sportbonden, of door sportbonden erkende rechtspersonen die belast zijn met de organisatie van een (grootschalig-, breedte- of top-) sportevenement of een evenement gericht op aangepast-/gehandicaptensport.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

De subsidie bedraagt minimaal € 5.000,-- en maximaal € 25.000,-- en bedraagt nooit meer dan 25% van de begrotingskosten.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555

Meer informatie over digitaal ondertekenen