Vrijstelling voor ontgrondingsvergunning


U heeft een ontgrondingsvergunning nodig als u de bodem wilt gaan afgraven. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. Haalt u een grondlaag weg, zoals klei, veen, zand of grind? Dan hoeft u soms geen vergunning aan te vragen. Voorbeelden van deze vrijgestelde ontgrondingen zijn:

 • grondwerken voor bouwwerken, funderingen (draagconstructies van gebouwen) en infrastructuur zoals wegen of het spoor;
 • graven uitgraven en ruimen;
 • archeologische opgravingen;
 • landbouw, tuinbouw en bosbouw;
 • bepaalde natuurontwikkelingsprojecten;
 • zogenaamde functionele ontgrondingen (dit zijn ontgrondingen waarbij het creëren van een bepaalde functie, bijvoorbeeld een ecologische verbindingszone, het doel is).

Kijk voor meer informatie over ontgrondingen bij 'Ontgrondingsvergunning' op deze website.

Aanpak

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in met eHerkenning.

Voorwaarden

De volgende ontgrondingsvoorwaarde is van toepassing:

 • Uw werkzaamheden passen binnen het natuurbeleid van de provincie.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55