Evaluatieverslag bodemsanering


Heeft u een bodemverontreiniging verwijderd, verplaatst of geïsoleerd? Stuur een evaluatieverslag naar de provincie wanneer u klaar bent met de sanering.

Als u van plan bent (een deel van) de bodem te saneren of verontreinigde grond te verplaatsen, moet u dit melden. Zie 'Eenvoudige bodemverontreinigingen melden (BUS)' voor meer informatie. In bepaalde gevallen moet u instemming van de provincie vragen

Na afloop van de sanering schrijft u een evaluatieverslag. Soms is ook een nazorgplan nodig. Bijvoorbeeld als na de sanering verontreiniging is achtergebleven in de bodem en in het evaluatieverslag staat dat maatregelen nodig zijn om de bodem te beschermen. Het evaluatieverslag moet u ter beoordeling naar de provincie sturen.

Aanpak

In het verslag staat:

  • informatie over de verontreiniging zoals de soort verontreiniging en hoe ernstig de verontreiniging is
  • het resultaat van de sanering
  • de gegevens die de milieukundige begeleider verzameld heeft

Voorwaarden

U stuurt een evaluatieverslag naar de provincie wanneer u klaar bent met de sanering

Termjn

Uw verslag moet uiterlijk 8 weken na afloop van de sanering bij de provincie zijn.

Wet- en regelgeving

Overzicht formulieren bodemsanering

RUD Drenthe

Bezoekadres

Vestiging Assen

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Vestiging Emmen

Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen

Postadres

Postbus 1017
9400 BA Assen
info@ruddrenthe.nl 
Telefoon 0800-9102