Bodemsanering, bepaling ernst en spoed / instemming saneringsplan


Met dit formulier kunt gebruiken voor het aanvragen van een besluit over ernst, spoed van een geval van bodemverontreiniging en instemming met een saneringsplan als bedoeld in artikel 39, juncto artikel 28 van de Wet Bodembescherming en Provinciale omgevingsverordening Drenthe.

Voorwaarden

U hebt een meldingsplicht als ten minste de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • U bent van plan de bodem te saneren of handelingen te verrichten waardoor verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst.
  • De betreffende hoeveelheid verontreinigde grond is meer dan vijftig kubieke meter, en de betreffende hoeveelheid verontreinigd grondwater is meer dan duizend kubieke meter.
  • De handelingen die u van plan bent uit te gaan voeren zijn niet van dien aard, dat de grond slechts tijdelijk wordt verplaatst en na verplaatsing weer wordt teruggebracht.

Wet- en regelgeving

Overzicht formulieren bodemsanering

RUD Drenthe

Bezoekadres

Vestiging Assen

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Vestiging Emmen

Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen

Postadres

Postbus 1017
9400 BA Assen
info@ruddrenthe.nl 
Telefoon 0800-9102