Bodemenergie is een bewezen techniek om gebouwen op een duurzame manier te verwarmen en te koelen.

Bodemenergie is niet alleen goed voor het milieu, het is ook een techniek waarmee u de kosten voor koeling en verwarming naar beneden brengt.

Stappenplan

Overweegt u een bodemenergiesysteem aan te leggen? Dan helpt dit stappenplan u op weg. Het stappenplan geeft u inzicht in:

  • de haalbaarheid, investering en terugverdientijd in uw situatie,
  • waar u erkende bedrijven kunt vinden,
  • de vergunnings- of meldingsprocedure.

Welk type bodemenergiesysteem is geschikt voor uw situatie?

De grootte en het gebruik van het gebouw of de locatie waar u bodemenergie wilt toepassen, en de kenmerken van de ondergrond, bepalen welke type systeem voor uw situatie geschikt is.

Informatie voor eigenaren van WKO-systemen

Heeft u al een watervergunning voor uw bodemenergiesysteem? Dan vindt u hier informatie over verplichte meldingen en de jaarlijkse monitoring.