Bodemenergie; duurzaam en voordelig

Bodemenergie is een bewezen techniek om gebouwen op een duurzame manier te verwarmen en te koelen.

Bodemenergie is niet alleen goed voor het milieu, het is ook een techniek waarmee u de kosten voor koeling en verwarming naar beneden brengt.

Stappenplan

Overweegt u een bodemenergiesysteem aan te leggen? Dan helpt dit stappenplan u op weg. Het stappenplan geeft u inzicht in:

  • de haalbaarheid, investering en terugverdientijd in uw situatie,
  • waar u erkende bedrijven kunt vinden,
  • de vergunnings- of meldingsprocedure.

Welk type bodemenergiesysteem is geschikt voor uw situatie?

De grootte en het gebruik van het gebouw of de locatie waar u bodemenergie wilt toepassen, en de kenmerken van de ondergrond, bepalen welke type systeem voor uw situatie geschikt is.

Informatie voor eigenaren van WKO-systemen

Heeft u al een watervergunning voor uw bodemenergiesysteem? Dan vindt u hier informatie over verplichte meldingen en de jaarlijkse monitoring.