Subsidie Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe


De provincie Drenthe wordt door velen gezien als dé fietsprovincie van Nederland. Om deze positie te behouden stelt de provincie Drenthe vanuit de Investeringsagenda PLUS 4 miljoen euro beschikbaar voor fietsen: 1 miljoen euro voor 2021 en 3 miljoen voor 2022. Met dit geld kunnen fysieke verbeteringen worden aangebracht in het recreatieve fietsnetwerk in Drenthe, zowel voor huidige als nieuwe doelgroepen.

Aanvragen niet meer mogelijk

U kunt geen aanvragen meer indienen voor deze regeling.

Over de subsidieregeling

De subsidieregeling is vooral bedoeld voor verbetering van de kwaliteit van de huidige fietspaden. Het gaat dan om fysieke maatregelen om het huidige recreatieve fietsnetwerk te verbeteren. Bijvoorbeeld het verbreden of verharden van een aantal recreatieve fietspaden, zodat deze ook beter geschikt zijn voor e-bikes, speed pedelecs en bredere fietsen als rolstoelfietsen en bakfietsen. Het comfort voor en de veiligheid van fietsers staat daarbij voorop.

Daarnaast staat de regeling ook open voor enkele nieuwe fietsverbindingen, namelijk daar waar het gaat om ontbrekende schakels in het netwerk. De regeling is niet bedoeld voor substantiële uitbreiding van het huidige netwerk, omdat Drenthe al over een zeer uitgebreid fietsnetwerk beschikt.

Voor wie

De subsidie kan worden aangevraagd door alle Drentse gemeenten en organisaties die recreatieve fietspaden bezitten zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Stichting Natuurmonumenten, stichting Het Drentsche Landschap en particuliere grondeigenaren. De werkzaamheden dienen uiterlijk in 2025 te worden afgerond.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:
  • U kunt aanvragen t/m 31 oktober 2023
  • Subsidieplafond € 240.389,00..
  • Subsidie verstrekt aan Drentse gemeenten: hoogte van de subsidie 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 400.000,-- per project.
  • Subsidie verstrekt aan Stichting Natuurmonumenten, Stichting Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer of particuliere grondeigenaren: hoogte van de subsidie 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 400.000,-- per project.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55