Fietspaden in Aa en Hunze en Drents Friese Wold opgeknapt


Drenthe investeert in de kwaliteit van fietspaden en wil een tweetal subsidies verlenen: € 250.000,- aan de gemeente Aa en Hunze voor het fietspad langs de Bosweg in het Gasselterveld en € 399.955,- aan Staatsbosbeheer voor het fietspad Alberta in het Drents Friese Wold. Toekenning van de subsidie is onder voorbehoud van wensen en bedenkingen van Provinciale Staten.

Veilig fietsen en wandelen naar het Gasselterveld

De gemeente Aa en Hunze heeft subsidie aangevraagd voor het verbeteren van het fietspad langs de Bosweg in het Gasselterveld. Hiermee wordt het in de loop van 2023 een stuk veiliger om vanaf Gasselte naar de zwemplas in het Gasselterveld te fietsen of te wandelen. Het huidige fietspad wordt verbreed naar 4 meter en daarbinnen komt een aparte strook voor wandelaars. De diverse kruisingen van het fietspad met zijwegen worden door kleurmarkeringen zichtbaarder gemaakt, zodat zowel fietsers, wandelaars als automobilisten zien dat ze een kruising naderen. Vooral op de drukke zomerse dagen zal dit als een aanzienlijke verbetering worden ervaren.

Het project fietspad langs de Bosweg is onderdeel van het recreatieve gebiedsontwikkelingsproject Gasselterveld, waarmee het gebied een positieve boost krijgt. Hierbij werken Staatsbosbeheer, gemeente Aa en Hunze en de provincie Drenthe nauw samen. Daaronder valt ook het betaald parkeren. Kijk voor meer informatie over deze ontwikkelingen op www.aaenhunze.nl/gasselterveld.

Fietsen in het Drents Friese Wold

Ook het fietspad Alberta in het Drents Friese Wold bij Hoogersmilde krijgt een fikse opknapbeurt. In het Drents-Friese Wold loopt het tracé vanaf de Studentenweg naar het noorden en sluit aan op het betonpad naar Hoogersmilde. Het huidige fietspad heeft nu diverse verhardingen en verkeert over het algemeen in slechte staat van onderhoud. Daarnaast ligt het op sommige te plekken te laag in het landschap waardoor het fietspad regelmatig te maken heeft met wateroverlast. Staatsbosbeheer wil dit fietspad over de gehele lengte vervangen door een fietspad van beton met een breedte van 2 meter.

Gedeputeerde Henk Brink: “Onze bezoekers, maar ook onze eigen inwoners maken graag gebruik van onze fietspaden. We zijn niet voor niets fietsprovincie nummer één! Om dat te blijven, moeten we investeren in de kwaliteit van de fietspaden om ze veilig en comfortabel te houden. Zeker in de huidige tijd, waarbij door het gebruik van e-bikes, steeds meer racefietsers met diverse snelheden soms gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Ook minder-validen moeten er zich veilig voelen. Met deze impuls kunnen we twee veelgebruikte fietspaden een stuk veiliger maken.”

Staatsbosbeheer heeft vele kilometers aan fietspaden in beheer in de Drentse natuurgebieden. De opgave om de paden te beheren is groot. Met de opknapbeurt in het gebied Alberta bij Hoogersmilde wordt hiermee een mooie stap gezet.

Kwaliteitsverbetering recreatieve fietspaden

Beide subsidies worden verstrekt via de regeling Kwaliteitsverbetering recreatieve fietspaden Drenthe. Via deze regeling is in totaal 4 miljoen euro beschikbaar voor kwaliteitsverbetering van recreatieve fietspaden in Drenthe.