Reageren


In elke bekendmaking staat vermeld of u een bezwaar of zienswijze kunt indienen of een beroep kunt instellen.

Dit kan op onderstaande manieren:

Digitaal

Hiervoor is een formulier beschikbaar. Dit formulier moet u met DigiD ondertekenen.

Schriftelijk

Uw reactie kunt u sturen naar:

College van Gedeputeerde Staten van Drenthe
Postbus 122
9400 AC Assen

Mondeling

Dit kan op afspraak. U kunt in dat geval contact met ons opnemen.