Subsidie stageplaats of leerwerkplek provincie Drenthe


De coronacrisis raakt ons allemaal. Zo is het bijvoorbeeld voor studenten vaak erg moeilijk om een stageplaats of leerwerkplek te vinden. Met deze subsidieregelingen wil de provincie Drenthe werkgevers stimuleren om meer stageplaatsen en leerwerkplekken te creëren voor MBO studenten die een BOL of BBL opleiding volgen. Op die manier kunnen zij hun studie afmaken.

Voor wie

Een werkgever kan voor een leerwerkplek voor een BBLer € 2.500,00 subsidie ontvangen;  de subsidie voor een stageplaats voor BOLstudent bedraagt € 1.250,00.

Voorwaarden

De subsidie is bedoeld voor werkgevers die een nieuwe stageplaats of leerwerkplek creëren voor studenten die in Drenthe wonen. Alleen een stageplaats of leerwerkplek waar een student nog aan moet beginnen, komt in aanmerking voor subsidie: de aanvangsdatum van de leerwerkplek of stageplaats mag dus niet eerder zijn dan het moment waarop de aanvraag wordt ingediend.  Voor een leerwerkplek moet de BBL-student voor minimaal 24 uur per week in dienst genomen worden. Voor een BOL-student geldt dat de stage bij een erkend leerbedrijf gelopen wordt.

Over de aanvraag

Tegelijk met een aanvraagformulier moet een gezamenlijke verklaring, door werkgever én onderwijsinstelling ondertekend, meegestuurd worden.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Beschikbaar budget: € 200.000,00

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55