Subsidie Collectieve energie-initiatieven


In Drenthe zijn we druk met energiebesparing en het opwekken van energie uit duurzame bronnen. Denk aan onder andere wind, water en zon. Dit gebeurt niet alleen maar door (commerciële) leveranciers. Steeds meer mensen gaan in een groep zelf aan de slag met het opwekken van duurzame energie en/of starten een energiecoöperatie: een groep particulieren die met elkaar energie opwekken, inkopen of besparen. Vaak wonen ze bij elkaar in de buurt. Het oprichten van een energiecoöperatie kost geld, veel tijd en energie. Het aantal zogeheten collectieve energie-initiatieven in Drenthe blijft groeien. Ook bestaande energiecoöperaties kunnen wel een financieel steuntje in de rug gebruiken.  De provincie stelt hiervoor de subsidie beschikbaar. Met deze regeling kunnen Drentse inwoners via lokale initiatieven zelf aan de slag met maatregelen die nodig zijn in de energietransitie.

Aanvragen niet meer mogelijk

U kunt geen aanvragen meer indienen voor deze regeling.

Voor wie

De subsidie is beschikbaar voor een, al dan niet in oprichting zijnde, energiecollectief of bewonersgroep uit de provincie Drenthe.

Het doel

In de oprichtingsfase hebben bewonersgroepen/collectieven geen of nauwelijks middelen om stappen te ondernemen. Daarnaast hebben de vrijwilligers in een lokaal initiatief behoefte aan professionele ondersteuning om projecten daadwerkelijk te laten slagen. De subsidie heeft als doel een bijdrage leveren aan het ontstaan van energiecollectieven en lokale energieprojecten op het gebied van besparing en duurzame energie. De regeling helpt deze collectieven tot uitvoering te komen.

De subsidie

De subsidieregeling Collectieve energie-initiatieven bevat een bedrag van € 600.000,-.

De volgende zaken kunnen aangevraagd worden via de regeling:

  • Maximaal 5000 euro voor het oprichtenvan een energiecoöperatie
  • Maximaal 7500 euro voor de voorbereidingvan energieprojecten
  • Maximaal 10.000 euro voor het uitvoerenvan een concreet project

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55