Alle informatie over de subsidieregeling Collectieve energie-initiatieven


De provincie stelt de subsidie Collectieve energie-initiatieven beschikbaar. Met deze regeling kunnen Drentse inwoners via lokale initiatieven en bewonersgroepenzelf aan de slag met maatregelen die nodig zijn in de energietransitie. Ook de bestaande energiecoöperaties en energie-initiatieven kunnen gebruik maken van deze regeling. De regeling is open vanaf 1 januari 2021.

Wat houdt de subsidieregeling in?

De subsidieregeling Collectieve energie-initiatieven bevat in totaal een bedrag van € 300.000,-. De subsidie is beschikbaar voor een, al dan niet in oprichting zijnde, energiecollectief of bewonersgroep uit de provincie Drenthe. In de oprichtingsfase hebben collectieven geen of nauwelijks middelen om stappen te ondernemen. Daarnaast hebben de vrijwilligers in een lokaal initiatief behoefte aan professionele ondersteuning om projecten daadwerkelijk te laten slagen. De subsidie heeft als doel een bijdrage leveren aan het ontstaan van energiecollectieven en lokale energieprojecten. En deze collectieven helpen tot uitvoering te komen.

Waar kunt u subsidie voor aanvragen?

De volgende zaken kunnen aangevraagd worden via de regeling:

  • Maximaal 5000 euro voor het oprichten van een energiecoöperatie. Denk aan notariskosten, kosten van zaalhuur en catering voor bewonersbijeenkomsten en kosten van ledenwervingsactiviteiten zoals het ontwikkelen van promotiemateriaal en website.
  • Maximaal 7500 euro voor de voorbereiding van energieprojecten. Denk aan de kosten van het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of het opstellen van een businesscase voor een project, de kosten van het opstellen van een dorps- of wijkenergietransitieplan met uitvoeringsplanning en de kosten van het opstellen van een systeemintegratieoplossing op wijk of dorpsniveau.
  • Maximaal 10.000 euro voor het uitvoeren van een concreet project. Denk aan de realisatie van een zon-pv installatie met meer dan 100 panelen of kleinschalige windmolens waarmee tenminste 25.000 kWh/jaar opgewekt kan worden, de realisatie van een advies-, begeleidings- en uitvoeringstraject voor 50 of minder deelnemende huishoudens of aan de realisatie van een lokaal warmtenet of duurzaam mobiliteitsproject.

Hoe vraagt u de subsidie aan?

U kunt subsidie aanvragen via het subsidieloket van provincie Drenthe. Deze vindt u via: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/. Voor het aanvragen van een subsidie vult u een formulier in. Dit vindt u bij de betreffende subsidieregeling. De provincie beoordeelt de aanvraag. Past deze bij de voorwaarden? En is er genoeg geld? Dan geeft ontvangt u subsidie. U ontvangt dan een subsidiebeschikking en eventueel ook al een voorschot.

Meer informatie in digitale bijeenkomsten

Om alle energiecoöperaties, lokale collectieven en (nieuwe) initiatieven goed te informeren over deze regeling organiseerden we op 28 januari 2021 digitale informatiebijeenkomsten. Ga naar dit nieuwsartikel voor de presentatie en de vragen die tijdens de twee edities werden gesteld.