Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 is het zo ver. Eén wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Met de Omgevingswet combineren we in Nederland 26 wetten voor onze fysieke leefomgeving tot één landelijke wet. Het gaat om regels over milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en (nieuw)bouw. De wet maakt het bijvoorbeeld eenvoudiger om een vergunning aan te vragen en te verlenen.

Coalitieakkoord 2023-2027 - "Samen bouwen we Drenthe!"

In Drenthe doen we het samen. Voor een deel zoals dat in onze Drentse genen zit, met naoberschap. Maar ook op nieuwe manieren, die we gaan ontdekken samen met onze inwoners, organisaties en met Provinciale Staten. Want zoals de uitslag van de verkiezingen laat zien: de betrokkenheid van de kiezer was nog nooit zo groot.

Ga naar Drenthe Dichtbij