Regionale economie en werkgelegenheid: Onderwijs en arbeidsmarkt


De provincie Drenthe streeft naar een arbeidsmarkt waarin voldoende aanbod is van goed geschoold personeel en banen die aansluiten bij opleiding en competenties. Onze rol hierbij is gericht op agenderen en signaleren van problemen en oplossingen voor de toekomst. Dit doen we samen met ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, gemeenten en UWV in Drenthe en Noord-Nederland.

Uitgelicht: Het Noorden werkt door

In Drenthe verandert de arbeidsmarkt. Banen verdwijnen, terwijl andere verschijnen. En ook de inhoud van het werk verandert. Daarom is het belangrijk om scherp te zijn op het juiste werk voor iedereen, voor werknemers én werkgevers, voor kleine én grote ondernemers. Het Noorden werkt door helpt hierbij. Zij ondersteunen mensen die die vastlopen in hun huidige werk of juist zoeken naar een nieuwe baan. Maar ze zijn er ook voor werkgevers. Met advies, ondersteuning en (bij)scholing helpen zij iedereen om het juiste werk en personeel te vinden én te houden.

Helga Koops is projectcoördinator voor het Noorden werkt Door. In deze film bespreekt zij de situatie op de arbeidsmarkt, kracht van het onderwijs en het project Het Noorden werkt door met gedeputeerde Nelleke Vedelaar.