Regionale economie en werkgelegenheid: digitale kansen benutten


Of het nu gaat om mkb-bedrijven of grote ondernemingen, in Drenthe zijn we innovatief, ondernemend en staan we met elkaar in verbinding. Wij stimuleren werkgelegenheid, niet alleen binnen bedrijven maar ook door het onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen. We kennen een sterke agribusiness, zijn de mkb-provincie en hebben een innovatieve vrijetijds- en zorgeconomie.

Digitalisering

In Drenthe staan we naast onze ondernemers. Dat doen we op verschillende manieren en op allerlei onderwerpen. Digitalisering is er één van. Digitalisering is veelomvattend. Het gaat over de omslag van analoog naar digitaal, het gebruik van data en de toepassing van digitale technologieën.

De digitale transformatie van het mkb is een van de doelen in de Economische Koers Drenthe en Digitaliseringsagenda Drenthe Digitaal. Steeds meer bedrijven kunnen gebruikmaken van de kansen van digitalisering en het verzamelen en gebruiken van data (dataficering). Dit helpt om hun businessmodel en de Drentse economie te versterken. Ook zetten we ons in voor een digitaal vaardig en digitaal veilig mkb. Dit doen we door het ondersteunen van (digitale) initiatieven, de ontwikkeling en ondersteuning van diverse digitale hubs, zoals de IT Hub, en het beschikbaar stellen van subsidies. Tevens werken we samen met verschillende partijen en (digitale) hubs.

Drenthe Digitaal: het overzicht van initiatieven en Hubs

Benchmark Digitalisering

Wil je weten waar jouw bedrijf staat op het gebied van online marketing & sales, automatisering, data verzameling & analyse en online veiligheid? Vul dan de Benchmark Digitalisering in en ontvang een advies op maat!

MKB Advies Voucher

Ben jij een mkb-ondernemer en wil je advies inwinnen om je bedrijf te ontwikkelen op het gebied van digitalisering? Vraag een MKB Advies Voucher aan en huur een kennismakelaar in om samen plannen te maken!

Digitaliseringsvoucher Drenthe

Ben jij een Drentse mkb’er en wil je jouw onderneming (meer) digitaal maken? Dat kan met de subsidie Digitaliseringsvoucher Drenthe. Versterk het digitale bereik of de digitale weerbaarheid van je bedrijf.

Arbeidsmarkt en onderwijs uitgelicht: Het Noorden werkt door

In Drenthe verandert de arbeidsmarkt. Banen verdwijnen, terwijl andere verschijnen. En ook de inhoud van het werk verandert. Daarom is het belangrijk om scherp te zijn op het juiste werk voor iedereen, voor werknemers én werkgevers, voor kleine én grote ondernemers. Het Noorden werkt door helpt hierbij. Zij ondersteunen mensen die die vastlopen in hun huidige werk of juist zoeken naar een nieuwe baan. Maar ze zijn er ook voor werkgevers. Met advies, ondersteuning en (bij)scholing helpen zij iedereen om het juiste werk en personeel te vinden én te houden.