Wonen - Hoofdlijn


De woningnood vraagt creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld door meer hoogbouw in stedelijk gebied, een tweede woning of woningsplitsing op eigen erf en bouwen om en nabij stationslocaties. Voor 2025 moeten we woonplannen versnellen; van visie naar uitvoering. Naast nieuwbouw kijken we naar mogelijkheden die in bestaande situaties benut kunnen worden. Dat is in veel gevallen maatwerk, waarbij regelgeving, financiering, personeelstekort of de stikstofproblematiek soms knelt. Wij zoeken naar ruimte om dit op te lossen, samen met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en particulieren.

Het effect moet zijn dat er voor iedere inwoner van Drenthe een goede match is. Voor ouderen die langer thuis willen wonen, voor jongeren die graag in hun gemeente willen blijven wonen en alles daartussenin. Zo houden we steden en dorpen leefbaar en blijft er voldoende basis voor winkels en overige voorzieningen.

Provinciale Staten heeft voor de komende tien jaar 4,5 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld om gemeenten te helpen met geld, kennis of personeel. In de regionale Woondeal van oktober 2022 staan afspraken van Drenthe met het Rijk om tot en met 2030 13.000 woningen te bouwen. We willen de middelen zo gericht mogelijk inzetten en gaan actief aan de slag met deze grote opgave.