Mobiliteit en bereikbaarheid - Hoofdlijn


Goede bereikbaarheid per fiets, auto en openbaar vervoer is dé schakel tussen wonen, werken, zorg en onderwijs. Hierdoor blijft Drenthe een aantrekkelijke vestigingsplaats, versterken we de leefbaarheid en stimuleren we een duurzame en veilige leefomgeving. We willen geen verschraling maar verrijking door ook naar nieuwe mogelijkheden voor mobiliteit te kijken.

De auto blijft een belangrijk vervoermiddel in Drenthe, waarvoor de infrastructuur op orde moet zijn. Net als de betaalbaarheid, nu rekeningrijden weer op de landelijke politieke agenda staat. Voor reizigers die geen auto hebben is het openbaar vervoer onmisbaar. Het is bovendien een duurzaam alternatief. Met een netwerk van slimme verbindingen maken we het openbaar vervoer zo aantrekkelijk mogelijk. Daarnaast experimenteren we met oplossingen voor Mobiliteit op Maat om de kleinere kernen te ontsluiten. Bijvoorbeeld met deelauto’s in de dorpen en hubtaxi's bij centrale plekken als dorpshuizen.

Drenthe is dé fietsprovincie. Daarom werken we samen met gemeenten aan goede (door)fietsroutes, ontbrekende verbindingen in het (hoofd)fietsnetwerk en de recreatieve fietsinfrastructuur.

Na een jarenlange daling neemt het aantal verkeerslachtoffers toe. We zien meer kwetsbare verkeersdeelnemers, toename van snelheid en afleiding in het verkeer. Om dit aan te pakken, is een combinatie nodig van educatie, innovatie, handhaving en aanpassingen in wegen en fietspaden.

Met onze ambities en ruimtelijke uitdagingen rekenen we op het Rijk voor langjarige en substantiële investeringen om voorzieningen voor mobiliteit en bereikbaarheid op peil te houden of uit te breiden. Zo biedt het Deltaplan voor het Noorden groeikansen voor wonen, economische ontwikkeling en bereikbaarheid.

Het verbeteren van de betrouwbaarheid en snelheid van bestaand spoor heeft prioriteit, bijvoorbeeld met een oplossing voor de ‘flessenhals’ bij Zwolle-Meppel. Wij zijn voorstander van nieuwe spoorlijnen in de regio, zoals de Nedersaksenlijn.