Hoofdlijn en accenten - Sport


Drenthe nodigt uit tot (top)sport voor elke doelgroep! Ons landschap biedt alle ruimte voor bewegen en buitensporten. Samen wandelen, fietsen en paardrijden; mensen ontmoeten elkaar in sportieve sfeer. Ook voor gezond opgroeien en ouder worden is sporten een belangrijke factor. We zetten ons in voor een goede basis voor een leven lang bewegen.

Met topsport en grote sportevenementen zetten we Drenthe op de kaart. Denk aan (inter)nationale fietsevenementen, waaronder het EK Wielrennen 2023, en jaarlijks evenementen op het TT-circuit, hippische evenementen en loopevenementen. Dit is belangrijk voor recreatie en toerisme, maar ook voor de inwoners van Drenthe.

We zien het belang van grote sportevenementen en bovenregionale sportvoorzieningen. Daarbij wegen we af wat de maatschappelijke betekenis is en welke uitstraling het heeft voor de regio. Het moet meerwaarde bieden op het reguliere sportaanbod of een voedingsbodem zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Met topsportevenementen willen we ook breedtesport stimuleren.

Accenten

  • We sluiten aan bij de gemeentelijke agenda ‘Drenthe samen gezond in Beweging’.
  • Sport en sportvoorzieningen bieden in kleine kernen, dorpen en steden een belangrijke bijdrage aan sociale samenhang. Samen sporten is ook contacten opdoen, samen in beweging, vrijwilligerswerk. Als we als provincie van meerwaarde kunnen zijn voor de instandhouding van sportvoorzieningen op lokale schaal zijn we bereid daarover het gesprek aan te gaan.
  • Bovenregionale sportvoorzieningen kunnen in aanmerking komen voor een laatste steuntje in de rug via een investeringsondersteuning. In ieder geval moet er sprake zijn van een provinciaal belang, een breed gevoelde behoefte en een realistische en duurzame exploitatie. We hechten aan een goede verbinding tussen topsport en breedtesport (bredere maatschappelijke betekenis).
  • Drenthe heeft en stimuleert een beweegvriendelijke buitenruimte die uitnodigt tot sporten, bewegen, spelen, ontmoeten en gezond gedrag. Wij ondersteunen bijvoorbeeld Groene Schoolpleinen.
  • Sport Drenthe is een belangrijke ondersteuningsorganisatie.